LoginRonetov križ

Foto: Jure Viderman 2009

Ronetov križ.

Ronetov križ - Slika 1

Opis

Lesen križ z razpelom in precej velikim kipcem Jezusa. Nad Križanim sta dve nabožni podobi. Ob straneh Križanega sta dve polički, na katerih stojita vazi s cvetjem. Križ ima polkrožno pločevinasto streho.

Legenda, zgodovina, pravljica

Ob križu so se zbirali knapi z Leš in s Prevalj ter nato skupaj romali k Sv. Križu.
Ko so širili glavno magistralno cesto, so križ prestavili na današnji prostor. Robinovi so ga podedovali, ko so kupili Robinovo posest. Pred njimi so bili lastniki posestva in križa neki Italijani.

Vir: Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju. Raziskovalna naloga zgodovinskega krožka OŠ Neznanih talcev Dravograd, Danijela Berglez-Sušek. Dravograd 1993, str. 26; Arhiv Župnije Črneče.

Upodobljeni motivi / napisi

Razpelo s Križanim in dve nabožni podobi.

Občina

Dravograd

Geografska določitev lege

Križ stoji ob cesti Ravne-Dravograd, v bližini kmetije Rone, Podklanc 9, Dravograd.
Podklanc 9
2370 Dravograd

Čas nastanka

19. stoletje ; obnovljen 1978

Lastnik / Varuh

Družina p.d. Robin

Povezave k leksikonu