LoginRimska plošča pri Štoparju

Foto: Tomo Jeseničnik 2008

Rimska plošča pri Štoparju

Rimska plošča pri Štoparju - Slika 1

Opis

Plošča iz vzhodnoalpskega marmorja že od nekdaj stoji pred hišo, nekdanjo gostilno pri Štoparju. Plošča pripada edikuli – nagrobni kapelici. Domnevno izvira iz območja tovarne lepenke v Zagradu.

Legenda, zgodovina, pravljica

Vir: Saša Djuro Jelenko.

Občina

Prevalje

Geografska določitev lege

Poljana 7, Prevalje
Poljana 7
2391 Prevalje

Čas nastanka

2. in 3. stoletje n.š.

Lastnik / Varuh

Andreja Pezdirc Vehovar

Povezave k leksikonu