LoginRimski kamni pri gostilni Kocka

Foto: Maja Kumprej- Gorjanc 2008

Rimski kamni pri gostilni Kocka - Slika 1

Foto: Maja Kumprej - Gorjanc 2008

Rimski kamni pri gostilni Kocka - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

V gostilni so postavljeni štirje večji rimski kamniti bloki od katerih imata dva v reliefu ohranjen kvadratast raster. En blok naj bi našli leta 1910 pri tovarni PIL, danes Prevent TRO. Od leta 2004 ga hrani Jožef Kozlar. Drugega je bivši lastnik Zdravko Vezjak uporabljal kot prag pri hiši na Fari. Po letu 1956 so ga uporabljali kot mizo pri lipi. Kozlar ga je kupil leta 2004. Od takrat ga hrani v gostilni Kocka. Bloka s kvadrastim rastrom naj bi našli leta 1976 pri obnavljanju kozolca na Poljani, zgrajenega leta 1910, kjer sta bila sekundarno uporabljena kot oporna kamna za nosilna stebra pri kozolcu. Od leta 1990 ju hrani Kozlar. Oktobra 2008 ju je postavil v vitrino v gostilni Kocka. Kamni domnevno izvirajo iz območja tovarne lepenke v Zagradu. Bloki iz vzhodnoalpskega marmorja so zaradi svojega značaja širše zanimivi in pripadajo delom grobne edikule.

Legenda, zgodovina, pravljica

Vir: Saša Djuro Jelenko.

Občina

Prevalje

Geografska določitev lege

Poljana 28 a, Prevalje,
Poljana 28 a
2391 Prevalje

Čas nastanka

2. in 3. stoletje

Lastnik / Varuh

Jožef Kozlar, Stacher Marija

Povezave k leksikonu