LoginReseva kapelica

Foto: Mojca Štuhec 2010

Kapelica v bližini domačije Res.

Reseva kapelica - Slika 1

Foto: Mojca Štuhec 2010

Reseva kapelica.

Reseva kapelica - Slika 2

Foto: Mojca Štuhec 2010

Reseva kapelica iz zadnje strani.

Reseva kapelica - Slika 3

Foto: Mojac Štuhec 2010

Lepo kovana ograja vhoda v kapelico.

Reseva kapelica - Slika 4

Foto: Mojca Štuhec 2010

Notranjost kapelice s kipcem Marije Kraljice z malim Jezusom.

Reseva kapelica - Slika 5

Foto: Mojca Štuhec 2010

Sv. Volbenk na strani kapelice.

Reseva kapelica - Slika 6

Foto: Mojca Štuhec 2010

Jagnje Božje, na hrbtni strani kapelice.

Reseva kapelica - Slika 7
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5 Thumb 6 Thumb 7

Opis

Kapelica zaprtega tipa je baročna arhitektura s sočasnim kipom sedeče Marije z Jezusom.

Legenda, zgodovina, pravljica

Kapela stoji na domačiji Res in je nastala v prvi polovici 19. stoletja.

Upodobljeni motivi / napisi

Upodobitve preslikave iz leta 2003.

Občina

Ribnica na Pohorju

Evidenčna številka dediščine

8149

Geografska določitev lege

Pri domačiji Res, Hudi Kot 60, južno ob cesti.
Hudi Kot 60
2364 Ribnica an Pohorju

Čas nastanka

19. stoletje, 1838

Lastnik / Varuh

Lastnik: Javno dobro občine Radlje ob Dravi, začasni upravljalec: Javno dobro občine Ribnica na Pohorju

Povezave k leksikonu