LoginPvavčev križ

Foto: Darja Mischkulnig 2010

Pvavčev križ

Pvavcev križ - Slika 1

Foto: Darja Mischkulnig 2010

Pvavčev križ; zahodna stran: sv. Jakob

Pvavcev križ - Slika 2

Foto: Darja Mischkulnig 2010

Pvavčev križ; niša, sredina: Križanje z asistenco (S)

Pvavcev križ - Slika 3

Foto: Darja Mischkulnig 2010

Pvavčev križ; niša, desno: sv. Metod

Pvavcev križ - Slika 4

Foto: Darja Mischkulnig 2010

Pvavčev križ; niša, levo: sv. Ciril

Pvavcev križ - Slika 5

Foto: Darja Mischkulnig 2010

Pvavčev križ; južna stran: sv. Jožef z Jesusčkom

Pvavcev križ - Slika 6

Foto: Darja Mischkulnig 2010

Pvavčev križ; vzhodna stran: sv. Filip

Pvavcev križ - Slika 7
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5 Thumb 6 Thumb 7

Opis

Kapelica zaprtega tipa na zahodnem koncu Bilčovsa stoji ob cesti proti Branči vasi. Znamenje ima notranje in zunanje poslikave. Štirikapna streha s strmim naklonom je pokrita s skodlami. Stičišče njenih stranic je v vrhu zaključeno s kovinskim križem. Leta 1987 so ga ob zadnji prenovi zamenjali in na južni strani dodali novo poslikavo z motivom sv. Jožefa. Vsako poslikavo spremlja napis upodobljenega svetnika v slovenskem jeziku, osrednjo poslikavo pa napis »NAŠE ODREŠENJE, NAŠI KRIŽI«.

Kapelica je naravnana na sever in je prosto dostopna.

Legenda, zgodovina, pravljica

Naslikane podobe na zunanjih stenah nam povedo marsikaj o lastnikih znamenja. Sv. Filip je upodobljen zaradi istoimenskega pokojnega gospodarja (Filip Martič), prav tako imajo v družini Jozija (sedanji lastnik), zato tudi upodobitev sv. Jožefa.
Sv. Jakob je upodobljen, ker je zavetnik bilčovške fare.

Upodobljeni motivi / napisi

Celopostavni portreti v notranjosti:
Sredina: Križanje z asistenco. Napis: „Naše odrešenje, naši križi“, levo: sv. Ciril, desno: sv. Metod.
Na zunanjih stenah so v vdolbinah naslikane doprsne upodobitve sv. Filipa (V), sv. Jožefa z Jezuščkom (J), sv. Jakoba (Z).

Občina

Bilčovs/Ludmannsdorf

Geografska določitev lege

Na zahodnem koncu Bilčovsa, na južni strani ceste proti Branči vasi, pred stanovanjsko hišo Branča vas 44.

Čas nastanka

Star križ, poslikave iz l. 1987

Umetnik / Umetnica

Jožef Stefan

Lastnik / Varuh

Druž. Ogris-Martič, p. d. Pvavc

Povezave k leksikonu