LoginPukličev križ

Foto: Darja Mischkulnig 2010

Pukličev križ

Pukličev križ - Slika 1

Foto: Darja Mischkulnig 2010

Pukličev križ

Pukličev križ - Slika 2

Foto: Darja Mischkulnig 2010

Pukličev križ; križanje, levo: Marija z Jezusom, desni: sv. Lucija

Pukličev križ - Slika 3

Foto: Darja Mischkulnig 2010

Pukličev križ, Juda Tadej ? (V)

Pukličev križ - Slika 4

Foto: Darja Mischkulnig 2010

Pukličev križ, sv. Florijan (S)

Pukličev križ - Slika 5

Foto: Darja Mischkulnig 2010

Pukličev križ, v niši desno: sv. Lucija

Pukličev križ - Slika 6

Foto: Darja Mischkulnig 2010

Pukličev križ

Pukličev križ - Slika 7
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5 Thumb 6 Thumb 7

Opis

Širokoslopno znamenje z eno samo nišo spredaj je poslikano na vseh straneh in ima streho, krito s skodlami.
Poslikava v niši ni nanesena direktno na steno, temveč na plošče, ki so jih naknadno vstavili v ozko nišo

Znamenje je naravnano na jug in je prosto dostopno. Klopca ob njem vabi k počitku.

Legenda, zgodovina, pravljica

Kakor pomnijo vaščani, je na tem mestu že od nekdaj stal križ. Obstajajo govorice, da se je križ postavil v 15./16. stoletju, potem ko je pogorela lesena cerkev sv. Lucije na Gori.

Preden so se vaščani leta 1990 odločili za obnovo, je znamenje bilo precej zanemarjeno. Obnovo sta financirala Simon Maierhofer in Franz Halleger, p. d. Puklič, drugi vaščani pa so pomagali pri delu.

Prej, ko so na Gori za semenj (žegnanje) še »prangali«, je Pukličev križ predstavljal prvo postajo.

Upodobljeni motivi / napisi

Na zatrepu pročelja je nad nišo naslikano Božje oko, ter letnica 1990.
Niša:
V sredini: Križanje,
levo: Marija z Jezusom,
desno: sv. Lucija z oljenko, mečem in palmo

Na stenah zunaj:
V: Juda Tadej ?
S: sv. Florijan
Z: sv. Krištof

Občina

Bilčovs/Ludmannsdorf

Geografska določitev lege

Ob razpotju cest na Gori, med stanovanjsko hišo št. 9 in št. 7.

Čas nastanka

1990, vendar je na tem mestu tudi prej že stal križ (menda postavljen v 15./16. stoletju)

Umetnik / Umetnica

Jerina (1990)

Lastnik / Varuh

Družina Halleger, p. d. Puklič oz.vaška skupnost. Zemljišče, na katerem stoji znamenje, je prej pripadalo Pukličevim, sedaj je v lasti občine.

Povezave k leksikonu