LoginProcesijski križ pod cerkvijo sv. Jakoba

Foto: Vinko Skitek 2009

Procesijski križ pod cerkvijo sv. Jakoba v Koprivni

Procesijski križ pod cerkvijo sv. Jakoba - Slika 1

Opis

Pod cerkvijo sv.Jakoba v Koprivni stoji lesen procesijski križ. Križ ima leseno s skodlami pokrito dvokapno streho in na zadnji strani pritrjeno desko. Na križu je razpelo z Jezusom.

Legenda, zgodovina, pravljica

Procesijski križ se uporablja ob cerkvenih procesijah na večje cerkvene praznike. Takrat ob križu berejo evangelij.
STORIJA: Lipa in pokopališče pri sv. Jakobu v Koprivni
Med nebotičnimi gorami Olševo, Peco in Ratiho (Raduho) stoji na robu strmega hriba cerkev svetega Jakoba. Dasiravno je na hribu vse kamnito in je prst komaj ped debela, je vendar na pokopališču globoka prst tako rahla in čista, kakor bi bila presejana.
V starih časih, ko so naši dedje cerkve zidali, je živel v tem kraju skesan in spokoren razbojnik. Za pokoro mu je bilo naloženo, da mora ob treh hlebih kruha vso prst, ki je je bilo treba za pokopališče, vkup znositi in presejati. Urno in brez tožbe se loti dela.
Poslednjič vendar dovrši delo. Pa stradanje, težko delo in žalost ga tako oslabe, da čisto omaga. Ko vidi, da se mu bliža zadnja ura, ureže tri lipove šibe, pokliče bližnje ljudi k sebi in jim reče z umirajočim glasom: »Preljubi sosedje! Dostikrat sem vas žalil, dosti krivic sem vam storil. Odpustite mi, skesanemu, umirajočemu grešniku! Ko umrjem, vsadite na moj grob te ti šibe!

Vir: France Kotnik, Storije I.. Celovec, 1957, str. 80-81.

Upodobljeni motivi / napisi

razpelo s Križanim

Občina

Črna na Koroškem

Geografska določitev lege

Križ stoji na travniku za cerkvijo sv.Jakoba v Koprivni.
Koprivna
2393 Črna na Koroškem

Lastnik / Varuh

Župnija Koprivna

Povezave k leksikonu