LoginPosratova kapela

Foto: Matic Grudnik 2009

Pogled na poznobaročno pročelje Posratove kapele

Posratova kapela - Slika 1

Foto: Matic Grudnik 2009

Kipec sv. Danijela v kapelici

Posratova kapela - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Poznobaročna kapelica je ornamentirana s poljudnim štukom na zunajščini. V polkrožno zaključeni niši je do leta 1943 stala gotska plastika sv. Danijela

Legenda, zgodovina, pravljica

Kapela je bila verjetno postavljena na mestu lesenega križa, ki je služil za namen procesije do cerkve sv. Danijela nad Trbonjami.
Že v prejšnjem stoletju je služila vsem častilcem sv. Danijela za zbirališče romarjev. Pri tej kapeli so se namreč zbrali verniki, počakali duhovnika ter v skupni procesiji z molitvijo in pesmijo odšli še nekaj skupnih korakov do cerkve. Tam so z ljudskimi pobožnostmi in s sveto mašo počastili njegov god.
Kapelo je dala obnoviti gospodinja Ana, Franc Pečnik pa jo je obnovil na svojevrsten način z lepimi reliefnimi dodatki na pročelju kapele.

Vir: Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju.Raziskovalna naloga, OŠ Neznanih talcev Dravograd, Dravograd, 1993, str. 76; Igor Glasenčnik, Znamenja v Mežiški, Mislinjski in Dravski dolini. Koroški tednik, let III, št. 5., 4. februar 1999, str.7; Katica Jeseničnik, Moje Trbonje in Trbonjčani. Dravograd 2007, str. 57

Upodobljeni motivi / napisi

V polkrožno zaključeni niši je do leta 1943 stal gotski kip sv. Danijela, ki je shranjen v Pokrajinskem muzeju Maribor. Danes je v kapeli lesen kip sv. Danijela.

Občina

Dravograd

Evidenčna številka dediščine

7491

Geografska določitev lege

Kapela stoji blizu Posratove domačije, nad cesto, ki pelje iz Trbonj proti cerkvi Sv. Danijela.
Sveti Danijel
2371 Trbonje

Čas nastanka

Druga polovica 18. stoletja, obnovljena 1994

Lastnik / Varuh

Družina p.d. Posrat

Povezave k leksikonu