LoginPongračičeva kašča

Foto: Vinko Skitek 2009

Pongračičeva kašča

Pongračičeva kašča - Slika 1

Opis

Pongračičeva kašča je enonadstropna stavba. Ima iz kamna zidan kletni del, zgornji nadstropni del pa je iz lesa in leseni tramovi so vezani na vez »lastovičji rep«. Pokrita je z dvokapno, čopasto streho, na kateri so za kritino uporabljeni »šitlni«. Kašča ima na sprednji in zadnji stranski strani lesen »gank« ter vhod na strani.

Legenda, zgodovina, pravljica

Kašča na Pongračičevi domačiji je verjetno toliko stara kot sama domačija, saj prvi zapis o domačiji sega v leto 1762. Kašča ima zidan kletni del, v katerem je bila nekdaj klet, danes pa služi kot prostor za predelavo mesa. Zgornji nadstropni del kašče je lesen in so včasih v njem shranjevali žito, danes pa služi, kot shramba za suhomesnate izdelke.

Kašča je bila kot objekt na kmetiji vidno povezana s hišo. Kaščo so po ustnih pričevanjih gradili štirje tesarji, ki so prevzeli vsa dela. Debla so tesali, oblikovali lesene zveze, vgradili shrambene predale za žito „košte“ in kaščo tudi pokrili z leseno streho –„šitlni“. Pri izdelavi kašče so uporabljali preprosto orodje, za vezavo lesenih tramov, pa so uporabljali lesene čepe, moznike ali „tumplne“. Pri izdelavi je bil uporabljen kvaliteten borov, macesnov ali smrekov les počasne rasti.

Viri: Liljana Suhodolčan, Kašče v Mežiški dolini. Koroški muzej, Ravne na Koroškem, 1996, str. 7-20; Marija Piko, 8.12.2009

Občina

Črna na Koroškem

Geografska določitev lege

Kašča stoji za stanovanjsko hišo kmetije Pongračič na Pristavi
Pristava 34
2393 Črna na Koroškem

Čas nastanka

18.stoletje, okoli leta 1762

Lastnik / Varuh

Marija Piko, domačija Pongračič

Povezave k leksikonu