LoginPlaznikova kapela

Foto: Vinko Skitek 2011

Plaznikova kapela

Plaznikova kapela - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2011

Plaznikova kapela

Plaznikova kapela - Slika 2

Foto: Vinko Skitek 2011

Plaznikova kapela

Plaznikova kapela - Slika 3
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3

Opis

Zidana kapela odprtega tipa ima pravokotno tlorisno obliko in jo pokriva štirikapna streha prekrita s pločevino. Notranjost kapele je polkrožno obokana, enako tudi obe notranji stranski stenski niši.

Legenda, zgodovina, pravljica

Ob stari poti do domačije Plaznik v Bistri je že v preteklosti stala kapela, ki pa jo je izpodrinila bližnja lipa. Imela je obliko skromnega znamenja, v katerem je visel križ, slikarije na njem pa so bile uničene. Adamič Ljudmila, gospodarica na domačiji, jo je sama podrla in se zaobljubila, da bo postavila novo. Novo kapelo so postavili leta 2002.

Vir: Ljudmila Adamič, 25.3.2011.

Upodobljeni motivi / napisi

Na kapeli so upodobljeni naslednji motivi:
v notranji levi stenski niši je naslikana podoba sv.
Antona Puščavnika, v desni pa sv. Florijana. Mesto v osrednji niši zavzema kip Device Marije, pod njim pa je na oltarni mizi naslikana podoba Božjega groba. Na stropu kapele je naslikana podoba sv.
Duha v podobi goloba.

Občina

Črna na Koroškem

Geografska določitev lege

Kapela stoji nad novo cesto na domačiji Plaznik v Bistri 14, Črna na Koroškem.
Bistra 14
2393 Črna na Koroškem

Čas nastanka

2002

Umetnik / Umetnica

J. Štefan

Lastnik / Varuh

Janez Adamič

Povezave k leksikonu