LoginPetschnigov križ

Foto: Norbert Cech 18.10.2006

Petschnigov križ

Petschnigov križ - Slika 1

Foto: Norbert Cech 20.05.2001

Petschnigov križ

Petschnigov križ - Slika 2

Foto: Norbert Cech 20.05.2001

sv. Florijan, sv. Martin, sv. Jurij

Petschnigov križ - Slika 3

Foto: Norbert Cech 20.05.2001

Napis nad vhodom

Petschnigov križ - Slika 4

Foto: Norbert Cech 26.07.2009

Maria z Otrokom

Petschnigov križ - Slika 5

Foto: Norbert Cech 20.05.2001

sv. Hubert

Petschnigov križ - Slika 6

Foto: Norbert Cech 20.05.2001

Kristusov monogram

Petschnigov križ - Slika 7
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5 Thumb 6 Thumb 7

Opis

Zidana, rumeno pobarvana kapelica pravokotnega tlorisa. Ima dostopno prostornino s polkrožno odprtino in lesenimi vratci. Šotorasta streha je krita s skodlami in ima na vrhu kroglasti zakjuček s križem.
Stoji za leseno ograjo in je prosto dostopna.

Legenda, zgodovina, pravljica

Prvotno so bile v notranjosti tri lesene figure, ki pa so bile ukradene. S časom je kapelica propadala, dokler je družina Petschnig ni dala l. 1990 obnoviti.

Upodobljeni motivi / napisi

V sredini niše: cerkveni patron na Djekšah, sv. Martin, levo sv. Florijan, desno sv. Jurij.
Nemški napis nad vhodom (Prosite Boga za vse, ki v sili k vam kličejo)
Na nakazani oltarni mizi je Kristusov monogram s sporočilom: Družina Petschnig. Obnova v letu gospodovem 1990.
Na drvesu ob kapelici je lesena tabla z nemškim napisom:
Tu spi tiho obpotna kapela, tukaj izprosimo božji blagoslov, postavljena in oskrbljena od človeške roke v prelepi deželi Koroški. Družina Petschnig

Občina

Djekše/Diex

Geografska določitev lege

Na odcepu Großeneggerjeve tovorne poti (med Djekšami in Knežo)

Umetnik / Umetnica

Norbert Cech

Lastnik / Varuh

Druž. Petschnig

Povezave k leksikonu