LoginPerovčevo znamenje

Foto: Ivan Vaukan 2008

Perovčeva kapelica pozimi

Perovčeva kapelica - Slika 1

Foto: Ivan Vaukan 2008

Poslikava Leandra Fužirja na Perovčevi kapelici

Perovčeva kapelica - Slika 2

Foto: Ivan Vaukan 2007

Perovčeva kapelica pred obnovo še leta 2007

Perovčeva kapelica - Slika 3
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3

Opis

Kapelica je baročno znamenje, ki je bilo predelano v 19. stoletju. Stoji sredi Prevalj, pri hiši Ugasle peči 17 in predstavlja pomemben prostorski poudarek mesta. Slopno znamenje z močno bazo členijo polkrožno zaključene plitve niše, nad katerimi se dvigajo trikotna čela in pločevinasta strešica. Niše so poslikane z novejšimi poslikavami.
Kapelica živi v sozvočju z okolico v vseh letnih časih, prostora ne obremenjuje, mu je v okras, saj deluje kot celota in nevsiljivo pritegne pogled vsakega mimoidočega s svojo slikovito svežino odličnih poslikav Leandra Fužirja.

Legenda, zgodovina, pravljica

Perovčeva kapelica stoji v centru Prevalj ob cesti na Prisoje ob eni najstrejših stanovanjskih hiš na Prevaljah, na zemljišču, ki je bilo nekoč last mesarja Perovica. Po njem je dobilo tudi ime. Stoji v vrtu ob križišču cest, ki vodijo z glavne ceste skozi Prevalje v zaselek Ugasle peči in športni stadion in na Prisoje, med trgovino Hartl na desni in tapetništvom Potočnik na levi. Vrt je ograjen s plotom. Novi lastnik Perovčeve hiše družina Tajčman, jo je hotela že podreti.
Včasih, ko je živela še lastnica Perovčeva, je bil okrog kapelice vedno nasad belega cvetja, saj je verjela, da le Marijine bele rože, šmarnice, prinesejo k hiši srečo.
Prvotno je menda v niši kapelice, ki gleda proti severu oz. sosedu Čegovniku, stal lesen kip Kristusa.
Okoli leta 1930 je lastnik zemljišča in s tem tudi kapelice, mesar Perovic, naročil domačinu Filipu Večku – Lagojačevemu Lipiju, naj na novo poslika kapelo, ki je stala ob njegovi hiši že od nekdaj, verjetno od zidave hiše.
Tako je dobila prednja stran s pogledom na cesto na Prisoje podobo Svete Trojice, leva stran svetega Florjana s čebrom, iz katerega je tekla voda, na desni strani je bil sveti Anton in ob njem prašič. Na četrti strani, ki je obrnjena proti vrtu, danes gleda proti glavni cesti, pa je bila sveta Barbara. Na prednjo stran nad sveto Trojico je naslikal božje oko.
Ker je bil Perovec tudi Anton, mu ni mogel kdo očitati, če je njegov patron gledal tja proti mesnici.
Mesar Anton Perovec
Nizka stavba tik ob cesti, ki vodi na današnje Prisoje, je stavba z nižjo lego od ceste oz. zunanjih tal. Nekoč, ko je bila v njej še mesarija, je imela vhod s ceste, novi lastniki Tajčmani pa so ga zazidali oz. ga prestavili na zahodno stran. Poleg klavnice in ledenice je imela še stanovanjske prostore s hlevom in drvarnico. Lastnika sta bila Anton Perovec z ženo, otrok nista imela. Perovec ni bil prvi lastnik Perovčeve hiše. Po prihodu na Prevalje iz Slovenj Gradca je hišo povečal za potrebe mesarije s klavnico in ledenico. Prva žena roj. Janžekovič, ki je kmalu umrla, mu je pomagala v mesnici, druga pa je bila Jezernikova s Prevalj. Z nobeno ni imel otrok. Perovec je umrl že v stari Jugoslaviji, žena se je poročila še drugič, z Grubelnikom, in ni imela otrok. Po njeni smrti so posest podedovali sorodniki in ne stalni pomočnik Jurij, čeprav mu je bilo obljubljeno dedovanje. Menda je bil zelo razočaran.

Anekdota
Perovec je zelo rad k mesu pridal še kako kost, menda je vedno rekel: "… ja, ja župa pa m'rə dora b't …brez kosti ne gre … ". Morda je tudi zato v mesnici na nosilnem tramu kot v opravičilo z velikimi črkami napisal:
"Vsak človek mora znati, da vol brez kosti ne more stati".
Bil je tudi lastnik male parcele gozda na Breznici. Posebnež je bil tudi zaradi tega, ker je še vedno računal na krajcarje, čeprav niso bili več v uporabi.
Menda je stranke rad dražil s svojo hudomušnostjo: " … prekletə fužinarji, samo məso bi žrli, repičevo župo mrtə tuj jest …" ali pa "frdomani knopi, k'r m'so bi žrli, r'pico še jejte, r'pico … "

Viri: Fanika Lesjak, Perovčeva nečakinja
Erna Hartl, soseda lastnikov Perovčeve hiše
Marjan Berložnik, izvajalec obnove leta 2007
Leander Fužir, avtor poslikav leta 2008;
Jože Jurač: Ob Perovčevi kapeli. - V: Koroški fužinar, 1959, št. 4-9, str. 25-26.

Upodobljeni motivi / napisi

Kapelico so leta 2007/08 prenovili sponzorsko podjetje Meža d.o.o., poslikave pa slikar samouk Leander Fužir iz Črne.
Motivi so vzeti iz svetopisemskih vsebin: Lurška Mati, Križani Jezus, Oznanjevalec na gori ter Rojstvo Jezusovo, izražajo upanje in pričakovanja našega človeka.
Vsebino dopolnjujejo v gornjih značilnih trikotnikih naslikani svetopisemski simboli; oljčna vejica, golob miru, ribi, itd.

Občina

Prevalje

Evidenčna številka dediščine

7675

Geografska določitev lege

Prevalje, Ugasle peči 17 Parc. št.: 412/1 k. o. Farna vas
Ugasle peči 17
2391 Prevalje

Čas nastanka

verjetno izhaja iz 17. stoletja

Umetnik / Umetnica

Poslikave: leta 1930 Filip Večko - Lipi Lagoja, 2008 Leander Fužir

Lastnik / Varuh

Občina Prevalje, družina Tajčman

Povezave k leksikonu