LoginReliefna plastika partizanskega spomenika na pokopališču Barbara

Foto: Dušan Jukič 2008

Reliefna plastika partizanskega pokopališča na Barbari, delo Stojana Batiča in Franca Meznerja

Reliefna plastika partizanskega spomenika na pokopališču Barbara - Slika 1

Foto: Dušan Jukič 2009

Reliefna plastika partizanskega pokopališča na Barbari - žara

Reliefna plastika partizanskega spomenika na pokopališču Barbara - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Na pokopališču pri Barbari je spomenik in skupno grobišče vseh padlih partizanov, pokopanih iz dosedanjega prevaljskega in ravenskega pokopališča, skupaj je pokopanih 56 partizanov.
Spomenik je urejen kot ploščad, do katere vodijo široke stopnice. Centralni spomenik predstavlja reliefna plošča, na veliki žari so v podstavek vklesani verzi dr. Franca Sušnika.

Legenda, zgodovina, pravljica

Pri izgradnji novega pokopališča pri Barbari so se odločili, da na to pokopališče prenesejo posmrtne ostanke padlih partizanov, ki so bili skupno ali posamezno pokopani na že opuščenih pokopališčih.

Upodobljeni motivi / napisi

Na veliki žari na desni strani spominske plastike so v podstavek vklesani spominski verzi.
Besedilo dr. Franc Sušnik:
Spomin glej padlim in žrtvam narodnoosvobodillne borbe njih mrtve oči bedijo živim vedno opomnja zvestobe domovini

Občina

Prevalje

Evidenčna številka dediščine

EŠD 7724

Geografska določitev lege

Pokopališče Barbara na Zagradu, Prevalje
Zagrad
2391 Prevalje

Čas nastanka

1. 11. 1972

Umetnik / Umetnica

Avtor spomenika: Stojan Batič, akademski kipar; stopnišče, Franc Mezner, arhitekt

Povezave k leksikonu