LoginOlnovo znamenje

Foto: Darka Kuzma 2007

Olnov križ - kapelica na jasi blizu Olnove hiše na Belšaku

Olnov križ - Slika 1

Opis

Kapelica ima simbolni pomen, spomin na umrlega Roka in zahvala za ozdravitev gospodarja.
Sezidana je iz zidakov, z leseno streho in bakrenimi dodatki. Streha kapelice še ni dokončana, zato je kapelica prazna, vse za kapelico je varno spravljeno v hiši.

Legenda, zgodovina, pravljica

Že leta 1940 se je z vozom pod Čestinarjevim vrtom smrtno ponesrečil Olnov Rok, poročen pri Strmcu. Zanj je že bil pripravljen križ, vendar je bila 1948 leta družina za pet let izseljena v Kočevje. Vrnili so se na izropano kmetijo - tudi križa ni bilo več. Leta 1973 se je gospodar Aleš Halej ponesrečil na poti proti Strmcu in žena se je zaobljubila, če mož preživi, bodo postavili kapelico.

Gospodar Aleš Halej je ozdravel. Postaviti so nameravali lesen križ, pa je šentanelski župnik svetoval, naj raje sezidajo kapelico.

Upodobljeni motivi / napisi

Kapelica je prazna, še brez nabožnih poslikav ali kipov, pripravljeno imajo Marijin kip in sveto Bernardko. Čakajo še samo na obljubljeno leseno streho.

Občina

Prevalje

Geografska določitev lege

pri Olnu Belšak 5, Prevalje
Belšak 5
2391 Prevalje

Čas nastanka

2000

Umetnik / Umetnica

Leta 2004 je kapelico sezidal Ferdo Piko iz Šentanela.

Lastnik / Varuh

Lastnik sakralnega zahvalnega obeležja je Aleš Halej, kmet, p. d. Oln

Povezave k leksikonu