LoginSpomenik NOB Šentanel

Foto: Franček Piko 2006

Spomenik NOB v središču Šentanela

Spomenik NOB Šentanel - Slika 1

Foto: Tomo Jeseničnik 2006

Spoenik NOB v središču Šentanela, delo akademskega kiparja Andreja Grošlja

Spomenik NOB Šentanel - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Obelisk iz črnega hrasta, spomenik NOB ponazarja duhovno neupogljivost koroških ljudi. Ob vznožju sta na dveh spominskih ploščah posvetili.

Legenda, zgodovina, pravljica

Krajani so spomenik posvetili vsem padlim borcem NOB in žrtvam fašističnega nasilja v letih 1941-1945 iz vasi Šentanel in bližnje okolice.

Vir: Po poteh koroške kulturne dediščine Občine
Prevalje in Mestne občine Pliberk : monografija = Auf den Wegen des Kärntner Kulturerbes in der Gemeinde Prevalje und der Stadtgemeinde Bleiburg : Monographie. Občina, Prevalje, 2006.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis na spomeniku: NAŠA ŽIVLJENJA SMO DALI / ZA VAŠO SVOBODO / PADLI PARTIZANI / SVOJIM SINOVOM / VAŠA ŽRTEV BO NAŠA PRISEGA / ZVESTOBE DOMOVINI / SINOVI / PADLIM OČETOM BORCEM //

Občina

Prevalje

Geografska določitev lege

Šentnale, ob gostilni Rifel
Šentanel
2391 Prevalje

Čas nastanka

25. 9. 1977

Umetnik / Umetnica

Andrej Grošelj, akademski kipar

Povezave k leksikonu