LoginNacesnikov križ

Foto: Vinko Skitek 2010

Nacesnikov križ

Nacesnikov križ - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2010

Nacesnikov križ

Nacesnikov križ - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Križ je lesen in ima obliko enakostraničnega trikotnika. Na njem je zastekljena omarica, v kateri sta razpelo in polica, kjer je prostor za cvetje. Križ je pokrit s skodlasto streho.

Legenda, zgodovina, pravljica

Blizu tega mesta je nekoč že stal križ, mimo katerega je takrat vodila glavna pot, vendar se niti lastnikovi starši ne spominjajo njegove starosti. Kmetijo so kupili v začetku 20. stoletja. Ohranilo se je samo ozadje prvotnega križa (nebo), ki ga lastnik hrani.
Novi križ je lastnik postavil 1980. leta. Parcelna namembnost domačije se je spremenila, zato sedaj križ ne stoji ob poti, ampak na koncu domačijskih objektov. Postavili so ga zato, ker so se hlapci na Nacesnikovi kmetiji stepli za neko zelo lepo deklo. V navalu jeze je eden izmed hlapcev drugega ubil in v spomin na ta dogodek so postavili križ, kot v opomin na medsebojno surovo obračunavanje.

Vir: Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju. Raziskovalna naloga zgodovinskega krožka OŠ Neznanih talcev Dravograd, Danijela Berglez-Sušek. Dravograd 1993; Arhiv Župnije Črneče.

Upodobljeni motivi / napisi

Leseno razpelo in manjše razpelo v zastekljeni omarici.

Občina

Dravograd

Geografska določitev lege

Križ stoji blizu Nacesnikove hiše, Libeliška gora 24, Dravograd.
Libeliška gora 24
2370 Dravograd

Čas nastanka

Nov križ 1980

Lastnik / Varuh

Franc Jamer

Povezave k leksikonu