LoginMlinska pot v Lesni dolini

Foto: Mühlenverein 2004

Groaßnov mlin

Mlinska pot v Lesni dolini - Slika 1

Foto: Mühlenverein 2004

Richterjev, Freibergerjev mlin

Mlinska pot v Lesni dolini - Slika 2

Foto: Mühlenverein 2004

Wachterbachov mlin z novim mlinskim kolesom

Mlinska pot v Lesni dolini - Slika 3

Foto: Mühlenverein 2004

Vorbeterjev mlin znotraj

Mlinska pot v Lesni dolini - Slika 4

Foto: Mühlenverein 2004

Mlinski praznik

Mlinska pot v Lesni dolini - Slika 5

Foto: Mühlenverein 2004

terična bajtica

Mlinska pot v Lesni dolini - Slika 6
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5 Thumb 6

Opis

Posebna značilnost kraja Maria Luggau so stari mlini ob potoku Tratten. So v lasti kmetov, po katerih so tudi imenovani in so pripravljeni, da bi se v njih lahko obratovalo: Wachterbachov, Hanselerjev, Vorbeterjev, Groaßnov, Richterjev, Freibergerjev in Mattlerjev mlin. V Hanselerjevem mlinu je urejen majhen mlinski muzej. Mline so na pobudo 1973 ustanovljene mlinarskega društva revitalizirali. Poškodovane dele, tudi cela mlinska kolesa in drugo je mlinarski izdelovalec obnovil ali na novo naredil.

Legenda, zgodovina, pravljica

»Dolina stoterih mlinov« – tako danes imenujejo Lesno dolino. V najboljših časih je tu delovalo okrog 200 mlinov. Kmetje jih niso izkoriščali samo za mletje žita, temveč tudi v druge namene. Napredujoča industrializacija jih je potem drugega za drugim začela izrinjati. Mlinarsko društvo se od l. 1973 prizadeva za njihovo obnovo: krožna pot vodi od Bäckwirta k petim starim vodnim mlinom, mimo mlinarskega muzeja k terični bajtici, k vodnemu obratu z vlečnico in h koči Ronan (kratek film v nemščini: »Dolina stotih mlinov«) in potem spet nazaj skozi zaselek Oberluggau, domovino Helene, donatorke cerkve in skozi samostan servitov v božjepotno basiliko. Konča se z obiskom kmečke trgovine (Lesachtaler Bauernladen). K vsakoletnemu vrhuncu sodi dobro obiskan mlinski praznik.

Doslejšne pripombe:

30.03.2009 | 10:22 | Josef Suntinger

Der Gemeindename wird korrigiert, soblad Maria Luggau in der Lister zur Verfügung steht.

Stran 1 od 1 |

Občina

Lesachtal

Geografska določitev lege

Oberluggau vzdolž potoka Tratten

Lastnik / Varuh

Kmetje, po katerih se imenujejo mlini

Povezave k leksikonu