LoginKriž v Mödritschu

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2010

Križ v Mödritschu

Križ v Mödritschu - Slika 1

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2010

Križ v Mödritschu

Križ v Mödritschu - Slika 2

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2010

Križ v Mödritschu

Križ v Mödritschu - Slika 3

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2010

Križ v Mödritschu

Križ v Mödritschu - Slika 4

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2010

Križ v Mödritschu

Križ v Mödritschu - Slika 5

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2010

Križ v Mödritschu

Križ v Mödritschu - Slika 6
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5 Thumb 6

Opis

Križ v Mödritschu lahko uvrščamo med najstarejše obpotne križe v občini Weitensfeld. Pritrjen je na smreko, narejen je iz macesnovine. Nenavadna je prirezana hrbtna stena. Obnovili so ga l. 2000, po viharju Pavla l. 2008 pa je bil ponovno potreben obnove. Odlomljeni roki je strokovno pritrdil Herbert Krassnitzer.
Naravnan je na jug, javno dostopen.

Legenda, zgodovina, pravljica

Mödritschev križ je postaja pri letnih prošnjih procesijah. Termini so bili trikrat letno. Pred kakega pol stoletja so bile procesije opuščene, l. 2000 pa so jih ženske v Zweinitzu spet oživile.

Upodobljeni motivi / napisi

Razpelo z velikim izrezljanim korpusom.

Občina

Weitensfeld im Gurktal

Geografska določitev lege

Stoji ob razcepu poti v Mödritschu.
Mödritsch
9344 Weitensfeld

Povezave k leksikonu