LoginModrejevo znamenje

Foto: Rebeka Večko 2009

Pogled na Modrejevo znamenje

Modrejevo znamenje - Slika 1

Foto: Rebeka Večko 2009

Notranja poslikava kapelica: Jezus moli na Oljski gori

Modrejevo znamenje - Slika 2

Foto: Rebeka Večko 2009

Zunanja poslikava kapelica: sv. Florijan

Modrejevo znamenje - Slika 3
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3

Opis

Pravokotno znamenje členi niša z lesenim križem, nad katero je še manjša polkrožno zaključena niša. Ima tipično koroško strešino.

Legenda, zgodovina, pravljica

Postavili so jo v spomin na soseda, furmana, ki se je ponesrečil pri vožnji hlodov.
Zaradi dotrajanosti so kapelo ponovno postavili in jo za nekaj metrov prestavili leta 2001.
Zgrajena je bila na mestu, kjer se je smrtno ponesrečil Mudafov sin.

Vir: g. Vrbač

Upodobljeni motivi / napisi

Notranje poslikave: Jezus moli na Oljski gori, Marija z detetom, Jezusov krst.
Zunanje poslikave: sv. Duh, sv. Florijan, Marija z detetom.
Napis na kapelici:
»MODREJEVA KAPELICA« JE BILA BLAGOSLOVLJENA 08. SEPT. 2001

Občina

Dravograd

Evidenčna številka dediščine

7409

Geografska določitev lege

Znamenje stoji SZ od domačije Modrej, Selovec 34, Dravograd.
Selovec 34
2373 Šentjanž pri Dravogradu

Čas nastanka

prelom 18. stol. in 19. stol

Lastnik / Varuh

Družina Vrbač