LoginMikužev križ

Foto: Matic Grudnik 2009

Notranja poslikava v kapelici: Marija ob božjem grobu

Mikužev križ - Slika 1

Foto: Matic Grudnik 2009

Kapela Mikužev križ

Mikužev križ - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Zidana kapelica ima plitvno glavno nišo. Oblikovana je v majhen oltar, nad katerim je poslikava. Nad polkrožno zaključenim vhodom je še ena manjša pravokotna niša. Streha je dvokapna in krita z opeko

Legenda, zgodovina, pravljica

Kapelica je bila sezidana za namen procesij, ki so se vrstile tu mimo do bližnje cerkve. Na začetku te poti stoji Zurhova kapelica z istim namenom.

Vir: Jeseničnik Katica, Moje Trbonje in Trbonjčani. Dravograd 2007, str. 52.

Upodobljeni motivi / napisi

Kapelico krasi freska Marije, ki moli ob božjem grobu. V oboku, ob Mariji, so naslikane zvezdice, ki pomenijo nebo.

Občina

Dravograd

Evidenčna številka dediščine

1413

Geografska določitev lege

Kapelica stoji na samem ob kolovozu, ki vodi iz vasi Trbonje proti vzhodu
Trbonje
2370 Dravograd

Čas nastanka

19. stoletje

Lastnik / Varuh

Družina p.d. Mikuž

Povezave k leksikonu