LoginMališnikova kašča

Foto: Lilijana Medved 2009

Libeliška Gora: Mališnikova kašča

Mališnikova kašča - Slika 1

Foto: Lilijana Medved 2009

Letnica 1723 nad vrati Mališnikove kašče

Mališnikova kašča - Slika 2

Foto: Lilijana Medved 2009

Vhodni del Mališnikove kašče

Mališnikova kašča - Slika 3
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3

Opis

Pri Mališniku se nahaja lesena kašča izjemne vrednosti, saj je datirana z letnico 1723 nad vhodom v osrednji prostor kašče. Iz kamna grajen kletni del je gradbeno dotrajan, prav tako je povsem propadlo ostrešje z leseno kritino. Osrednji del stavbe je lesen, iz tesanih brun, iz horizontalno sestavljenih tesanih brun je tudi gank pred vhodom. Vrata v kaščo so originalna.

Občina

Dravograd

Evidenčna številka dediščine

7426

Geografska določitev lege

Kašča stoji na domačiji Mališnik, ki se nahaja blizu občinske meje, vzhodno od ceste Libeliče - Strojna.
Libeliška Gora 22
2372 Libeliče

Čas nastanka

Leto 1723

Lastnik / Varuh

Jože Viderman

Povezave k leksikonu