LoginMajharjev križ

Foto: Darja Mischkulnig 2010

Majharjev križ

Majharjev križ - Slika 1

Foto: Darja Mischkulnig 2010

Majharjev križ

Majharjev križ - Slika 2

Foto: Darja Mischkulnig 2010

Majharjev križ

Majharjev križ - Slika 3

Foto: Darja Mischkulnig 2010

Majharjev križ

Majharjev križ - Slika 4
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4

Opis

Majharjev križ je leseno križiščno znamenje s preperelim rezljanim korpusom. Križ stoji na podzidku, streha je krita z deščicami.
Križ je prosto dostopen.

Legenda, zgodovina, pravljica

Križ, ki danes stoji na tem mestu, je sredi 1970ih let postavil Alex Jesenko, ki je takrat bil mizarski vajenec. Rezljana podoba Križanega je bila tudi že na prejšnjem križu.

Upodobljeni motivi / napisi

Razpelo s Križanim

Občina

Bilčovs/Ludmannsdorf

Geografska določitev lege

Ob križišču ceste Moščenica – Velinja vas in ceste, ki vodi proti Bistrici in Spodnji vesci, na severni strani ceste.

Čas nastanka

Sredina 70ih let 20. stoletja, vendar je na tem mestu tudi že prej stal križ.

Lastnik / Varuh

Družina Jesenko, p. d. Majhar

Povezave k leksikonu