LoginMačičevo znamenje

Foto: Jure Viderman 2009

Mačičevo znamenje

Mačičevo znamenje - Slika 1

Foto: Jure Viderman 2009

Podoba Matere Božje z Ježuščkom

Mačičevo znamenje - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Zidano znamenje trikotne oblike. Spodnji del je ožji od zgornjega. Znamenje ima tri niše, ki so na novo poslikane.
Pokrito je s trikapno streho iz pločevine.
Objekt je primer baročne arhitekture.

Legenda, zgodovina, pravljica

Med ljudmi se je ohranila pripoved, da je bila kapelica postavljena v spomin na dogodek, ko so domači možje hoteli počastiti god dravograjskega prošta s streljanjem iz možnarjev. Te so postavili na rob Dobrave, jih napolnili z eksplozivom in sprožili. Strašno pokanje je streslo Dravograd in širšo okolico.
Vendar se je zgodila nesreča. Eden izmed možnarjev ni hotel počiti, zato je najbolj hraber strelec šel pogledat, kaj je narobe. Ko se je približal možnarju, je ta eksplodiral in možak je izgubil življenje. V spomin so mu sorodniki postavili znamenje, ki mu rečemo Mačičev križ.
Znamenje so pred nekaj leti prestavili za približno 40 m zaradi nevarnosti zdrsa; prvotno je bilo postavljeno nad gramoznico.

Vir: Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju. Raziskovalna naloga zgodovinskega krožka OŠ Neznanih talcev Dravograd, Danijela Berglez-Sušek. Dravograd, 1993, str. 22; Igor Glasenčnik, Znamenja v Mežiški, Mislinjski in Dravski dolini. Koroški tednik, let III, št. 25/26, 1. julij 1999, str. 7; Arhiv Župnije Črneče

Upodobljeni motivi / napisi

Prva niša: podoba Jezusa na križu in napis
MAČIČEV KRIŽ 1884-2000.
Druga niša: podoba Brezijanske Marije z detetom in napis
NAZNANILO: TUKAJ SO 18. SVEČANA 1884 TEHANTU NA ČAST STRELJALI, STREL JE ZADEL
Tretja niša: podoba Boga Očeta in sina ter napis:
GOSPODARJA MAČIČ IN UBIL NJEGOVEGA BRATA ANDREJA

Občina

Dravograd

Evidenčna številka dediščine

7405

Geografska določitev lege

Stoji severno od strnjenega naselja Dobrova pri Dravogradu, tik nad opuščeno gramozno jamo.
Dobrovo pri Dravogradu
2370 Dravograd

Čas nastanka

1884; obnovljena in prestavljena 2000

Lastnik / Varuh

Kadiž

Povezave k leksikonu