LoginLobisserjev križ

Foto: Norbert Cech 2009

Kužnoznamenje - Lobisserjev križ

Lobisserjev križ - Slika 1

Foto: Norbert Cech 2009

sv. Trojica na mavrici

Lobisserjev križ - Slika 2

Foto: Norbert Cech 2009

Lobisserjev križ, Sveti Jakob

Lobisserjev križ - Slika 3

Foto: Norbert Cech 2009

Lobisserjev križ, Marija Magdalena

Lobisserjev križ - Slika 4

Foto: Norbert Cech 2009

Lobisserjev križ, Marija z otrokom

Lobisserjev križ - Slika 5

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2016

Lobisserjev križ

Lobisserjev križ - Slika 6

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2016

Lobisserjev križ

Lobisserjev križ - Slika 7
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5 Thumb 6 Thumb 7

Opis

Na preprostem slopu je postavljen »tabernakelj« s štirimi pravokotnimi nišami. Nad njimi je majhen zidec in takoj s skodlami pokrita piramidasta streha, ki jo krona srce s križem v žarkih.
Upodobitve: S – Pred križem in lobanjo kleči Marija Magdalena v votlini. Sign. SL, kot tudi na drugih slikah, kjer so naslikani svetniki z imeni.
V – Marija z otrokom; Marija ima razpoznavne poteze prve umetnikove žene, spodaj napis v nemščini: »Sveta Mati, prosi za nas!«
J – freska v Lobisserjevi maniri. Prikazuje sv. Trojico na mavrici, nad podobo Vabnje vasi, kot je bila tedaj vidna s ceste.
Z – Sv. Jakob v romarski opravi, ki ima poteze tedanjega kmeta Jakoba Laureja, p. d. Hutz. Njegovo ženo Magdaleno je ovekovečil na severni strani. Vse niše so obrobljene s podeželskimi ornamenti.

Legenda, zgodovina, pravljica

Nekako 250 znamenj na Koroškem stoji na kužnih grobiščih. Tudi Lobisserjev križ v Vabnji vasi štejemo mednje. Switbert Lobisser (1878 – 1944), ki je bil predvsem rezbar, je ustvaril tudi značilne freske na hišah, cerkvah in dvoranah, kot denimo v celovški deželni hiši in v poletnem refektoriju samostana v Št. Pavlu v Labotski dolini, kjer je bil korni kanonik. Med njegova freskantska dela štejemo tudi tri »križe«: znamenje v Vabnji vasi, direktno ob zvezni cesti B 70, 1 km dalje proti vzhodu v Virnji vasi in znamenje v Sinči vasi. Okrasitev znamenja v Vabnji vasi je iz leta 1936. Prvotno je stalo nekaj metrov od svojega sedanjega mesta, pa so ga premestili zaradi ceste. Znamenje je kar najbolj preproste zidave. Učinkuje le po svojem načinu in dobrih slikah. Dnevno drvijo mimo stotine šoferjev, ne da bi obrnili glavo in ne da bi slutili, da v bližini znamenja ležijo pod asfaltom kužni mrliči iz l. 1715.

Upodobljeni motivi / napisi

Sv. Trojica – prestol milosti
Sv. Jakob
Sv. Marija Magdalena
Marija z otrokom

Občina

Poggersdorf

Geografska določitev lege

B 70 Packer Bundesstraße 9131 Pokrče – Vabnja vas

Čas nastanka

20. stol.

Umetnik / Umetnica

Switbert Lobisser

Povezave k leksikonu