LoginLesjakova kašča

Foto: Vinko Skitek 2009

Lesjakova kašča - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2009

Lesjakova kašča - Slika 2

Foto: Vinko Skitek 2009

Vez "na štirikratni lastovičji rep" na Lesjakovi kašči.

Lesjakova kašča - Slika 3
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3

Opis

Kašča ima zidan kletni del, v katerem so včasih shranjevali »mošt«, kasneje pa so kletni del preuredili v sobo. V zgornjem lesenem delu so bile »košte« (shramba) za žito in tudi danes se še kašča uporablja za shrambo. Kašča ima dvokapno čopasto streho, pokrito s »šitlni« in je dvonadstropna.

Legenda, zgodovina, pravljica

Na kmetiji Lesjak stoji kašča, ki je po predvidevanjih lastnikov iz leta 1832, saj je bila takrat postavljena tudi stanovanjska hiša, ki je imela na zunanji fasadi naslikano to letnico. Kasneje pa so leta 1890 h kašči dozidali še lesen bivalni del (preužitkarsko hišo), v katerem so živeli ljudje. V tem novejšem delu so si tudi uredili kuhinjo.
Kašča je bila kot objekt na kmetiji vidno povezana z hišo. Vedno je postavljena tako, da je vhod viden že iz hišnega praga. Vedno je bila toliko oddaljena od drugih stavb, da je bila varnejša pred ognjem in hkrati tako blizu hiše, da je bil mogoč nadzor nad njo. Pri izdelavi je bil uporabljen kvaliteten borov, macesnov ali smrekov les počasne rasti.
Kletni prostor je imel vedno eno ali več manjših odprtin za zračenje. Tla v kleti so bila zbita iz zemlje. Kletni prostor so uporabljali predvsem za shranjevanje „mošta“, oziroma sadjevca.

Viri: Liljana Suhodolčan, Kašče v Mežiški dolini. Koroški muzej, Ravne na Koroškem, 1996, str. 7-20; Robert Napečnik, 8.12.2009.

Upodobljeni motivi / napisi

Na Lesjakovi kašči so vezi lesenih tramov narejene na »dvojni lastovičji rep«, vmes pa se na prehodu v drugi nadstropni del pojavi tudi vez »na štirikratni lastovičji rep«.

Občina

Črna na Koroškem

Geografska določitev lege

Kašča se nahaja na domačiji Lesjak v Koprivni 36, Črna na Koroškem.
Koprivna 36
2393 Črna na Koroškem

Čas nastanka

1832

Lastnik / Varuh

Robert Napečnik

Povezave k leksikonu