LoginLešnikova kapelica

Foto: Mojca Štuhec 2011

Lešnikova kaplica stoji vzhodno kmetije meter nad cesto.

Lešnikova kapelica - Slika 1

Foto: Mojca Štuhec 2011

Likovni poudarki na Lešnikovi kapelici.

Lešnikova kapelica - Slika 2

Foto: Mojca Štuhec 2011

Poslikano pročelje Lešnikove kapelice.

Lešnikova kapelica - Slika 3

Foto: Mojca Štuhec 2011

Križani v Lešnikovi kapelici.

Lešnikova kapelica - Slika 4

Foto: Mojca Štuhec 2011

Lešnikova kapelica od strani.

Lešnikova kapelica - Slika 5

Foto: Mojca Štuhec 2011

Bogata poslikava notranjščine Lešnikove kapelice.

Lešnikova kapelica - Slika 6

Foto: Mojca Štuhec 2011

Marija z gorečim srcem in lilijo v Lešnikovi kaplici.

Lešnikova kapelica - Slika 7
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5 Thumb 6 Thumb 7

Opis

Neogotsko kapelico zaprtega tipa so zgradili v drugi polovici 19. stoletja. Vhod je poudarjen s šilastim zaključkom, slonečim na polstebrih. Fasade so poslikane.

Legenda, zgodovina, pravljica

Na eko turistični kmetiji Lešnik je bogata naravna in kulturna dediščina: zaščitena lipa in bodika, s skodlami pokrit kozolec toplar, lesena koča, kašča s prešo in mlinom, obnovljena kapelica iz 19. stoletja, dva vodnjaka, etnološka zbirka, zeliščni vrt itd.

Občina

Slovenj Gradec

Evidenčna številka dediščine

12320

Geografska določitev lege

Kapelica stoji ob cesti, vzhodno ob kmetiji Lešnik, Golavabuka 24.
Golavabuka 24
2383 Šmartno pri Slovenj Gracdu

Čas nastanka

druga polovica 19. stol.

Lastnik / Varuh

Javornik Irma in Albin