LoginKrižev pot na Ribnici na Pohorju

Foto: Mojca Štuhec 2010

1. postaja Križevega pota, začne se pri cerkvi Sv. Jerneja.

Križev pot na Ribnici na Pohorju - Slika 1

Foto: Mojca Štuhec 2010

2. postaja Križevega pota, stoji na desni strani rahlo nad cesto v smeri c. sv. Lenarta.

Križev pot na Ribnici na Pohorju - Slika 2

Foto: Mojca Štuhec 2010

3. postaja Križevega pota.

Križev pot na Ribnici na Pohorju - Slika 3

Foto: Mojca Štuhec 2010

4. postaja Križevega pot.

Križev pot na Ribnici na Pohorju - Slika 4

Foto: Mojca Štuhec 2010

5. postaja Križevega pota.

Križev pot na Ribnici na Pohorju - Slika 5

Foto: Mojca Štuhec 2010

6. postaja Križevega pota.

Križev pot na Ribnici na Pohorju - Slika 6

Foto: Mojca Štuhec 2010

7. postaja Križevega pota.

Križev pot na Ribnici na Pohorju - Slika 7
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5 Thumb 6 Thumb 7

Opis

Od župnijske cerkve sv. Jerneja vodi do podružnične cerkve sv. Lenarta 14 kapelic križevega pota. Zgrajene so bile leta 1774 v baročnem stilu in čudovito povezujejo obe cerkvi. Ob križevem potu vodi tudi zadnja pot večine krajanov, kajti ob cerkvi sv. Lenarta je pokopališče.
Baročen križev pot s kapelicami, ki niso vse enako oblikovane je edinstven na območju Pohorja oziroma Dravske doline.

Legenda, zgodovina, pravljica

Križev pot v obliki 14 kapelic, od katerih vsaka predstavlja po eno postajo. Take kapelice so pogosto postavljene po pobočju hriba, ki se potem imenuje Kalvarija, ker predstavlja hrib, na katerem je bil Jezus križan.
Sicer Križev pot sodi med standardno opremo katoliških cerkva. Sestavljen je iz 14 slik, ki imajo standardizirano vsebino in jih imenujemo tudi postaje križevega pota. Postaje, kot jih poznamo danes, so nastale v 17. stoletju. V vsaki kapeli je drugačen ikonografski motiv Kristovega trplenja.

Upodobljeni motivi / napisi

Kapele so trenutno popolnoma prazne in neposlikane.

Občina

Ribnica na Pohorju

Evidenčna številka dediščine

8165

Geografska določitev lege

Stoje med župnijsko cerkvijo v Ribnici in podružnično cerkvijo sv. Le narta, ob lokalni cesti oziroma v drevoredu.
Ribnica na Pohorju
2364 Ribnica na Pohorju

Čas nastanka

1774

Lastnik / Varuh

Župnjiski urad Ribnica na Pohorju

Povezave k leksikonu