LoginLoško znamenje

Foto: Ana Beno 2010

Loško znamenje

Loško znamenje - Slika 1

Foto: Ana Bezek 2010

Marijino kronanje

Loško znamenje - Slika 2

Foto: Ana Beno 2010

Sv. Florijan

Loško znamenje - Slika 3

Foto: Ana Bezek 2010

Križanje

Loško znamenje - Slika 4

Foto: Ana Bezek 2010

Sv. Krištof in sv. Urh

Loško znamenje - Slika 5
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5

Opis

Zidano slopno znamenje stoji na zahodni strani Loč. Na nastavku so štiri poslikane niše. Štirikapna streha piramidaste oblike je krita je z novejšo opečnato kritino in v vrhu zaključena s kovinsko špico. Znamenje je bilo renovirano v letu 1981; po podatku iz knjige »Die Bildstöcke Kärntens I« avtorjev Franz in Karoline Farthhofer tudi 1931.

Legenda, zgodovina, pravljica

Pri tem križu je v preteklosti bila 3. postaja procesije na praznik sv. Rešnjega telesa.

Upodobljeni motivi / napisi

S: sv. Krištof in sv. Urh
V: sv. Florjan
J: Kristus na križu; poleg Marija Magdalena, mati Marija in Janez
Z: Marijino kronanje, nad njo Sveta Trojica.

Občina

Bekštanj/Finkenstein

Geografska določitev lege

Znamenje stoji na travni površini, na zahodnem koncu ceste Karawankenblickstraße.

Čas nastanka

1709

Lastnik / Varuh

V javni lasti

Povezave k leksikonu