LoginLapušev križ

Foto: Darja Mischkulnig 2010

Lapušev križ

Lapušev križ - Slika 1

Foto: Darja Mischkulnig 2010

Lapušev križ, zahodna stran: sv. Krištof

Lapušev križ - Slika 2

Foto: Darja Mischkulnig 2010

Lapušev križ, niša: križanje

Lapušev križ - Slika 3

Foto: Darja Mischkulnig 2010

Lapušev križ, Marija kraljica z okronanim Jezusom (V)

Lapušev križ - Slika 4

Foto: Darja Mischkulnig 2010

Lapušev križ; sv. Krištof (Z)

Lapušev križ - Slika 5

Foto: Darja Mischkulnig 2010

Lapušev križ

Lapušev križ - Slika 6

Foto: Darja Mischkulnig 2010

Lapušev križ

Lapušev križ - Slika 7
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5 Thumb 6 Thumb 7

Opis

Kapelica zaprtega tipa ima vrata iz železnih palic in stoji ob glavni cesti v Zgornji vesci. Piramidna streha je krita s skodlami in zaključena z vijugami okrašenim križem iz kovanega železa.

Kapelica je naravnana na jug in je prosto dostopna.

Legenda, zgodovina, pravljica

Ko je Lapušev oče moral k vojakom, je obljubil, da bo postavil zidan križ, če se bo srečno vrnil iz vojne – Lapušev križ.

Upodobljeni motivi / napisi

Notranjost:
Na zadnji steni niše: Križanje, signatura „Jerina F. 1985“
Zunaj:
Na pročelju nad nišo: monogram „IHS“, desno in levo angelčka
V: Marija kraljica z okronanim Jezusom
Z: sv. Krištof

Občina

Bilčovs/Ludmannsdorf

Geografska določitev lege

V bližini avtobusne postaje Zgornja vesca, na severni strani ceste, pred stanovanjsko hišo Zgornja vesca 24.

Čas nastanka

Po 2. svet. vojni, poslikava iz leta 1985

Umetnik / Umetnica

F. Jerina, 1985

Lastnik / Varuh

Družina Schellander

Povezave k leksikonu