LoginLahovčeva kapelica

Opis

Poznobaročna kapelica s kvalitetno poslikavo s konca 19. stoletja. Členijo jo niše in profiliran trikotniški zaključek.

Občina

Dravograd

Evidenčna številka dediščine

1955

Geografska določitev lege

Kapelica stoji v središču vasi.
Vič
2370 Dravograd

Čas nastanka

zadnja četrtina 19. stol.

Lastnik / Varuh

Družina p.d. Lahovc

Povezave k leksikonu