LoginSpomenik padlim vojakom v prvi svetovni vojni

Foto: Greta Jukič 2006

Čelna fotografija spominske plošče z napisi padlih.

Spomenik padlim vojakom v prvi svetovni vojni - Slika 1

Foto: Greta Jukič 2006

Fotografija spominske plošče od daleč.

Spomenik padlim vojakom v prvi svetovni vojni - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Spomenik s spominsko ploščo z napisi padlih vojakov je bil postavljen po prvi svetovni vojni, obnovljen v osemdesetih letih 20. stoletja.
Spomnik je kapelica z vzidano spominsko ploščo na pročelju. Barva kapelice je rumena, poudrajena z belimi črtami oz. štukaturami. Pod ploščo je kamnito korito za rože. Velik prostor obkrožajo robniki, znotraj robnikov so nasuti beli prodniki.

Legenda, zgodovina, pravljica

SPOMENIK 60 PADLIM ROJAKOM V PRVI SVETOVNI VOJNI 1914-1918
Pomnik, spomenik padlim v 1. svetovni vojni iz naše občine so obnovili leta 1985. Obnovila ga je občina Ravne-Prevalje.
PADLI VOJAKI IZ OBČINE PREVALJE
BOŽANK Boštjan *1897;+1916
BROMAN Leopold *1900
BROMAN Štefan *1892; +1915
BROMAN Valentin *1885; +1917
ČIRKO Anton *1897
ENGLER Janez *1885; +1914
ENGLER Rupert *1893; +1915
IVARTNIK Ivan *1880; +1915
JANK Jurij *1897; +1919
JANŽEKOVIČ Konrad *1892; +1914
JELEN Ferdo *1884; +1918
JUH Anton *1895
KARNIČNIK Ignac *1885; +1916
KOTNIK Franc *1887; +1918
KRAINER Rudolf *1900; +1918
KRESNIK Jakob *1879; +1917
KRESNIK Luka *1891; +1914
KUPLEN Josip *1877; +1917
LEINER Franc *1894; +1915
MAVRIČ Jožef *1895; +1915
MÜLLER Jožef *1891; +1917
OSOJNIK Šimen *1889; +1914
PARADIŽ Jurij *1880; +1916
PAVČNIK Anton *1880
PAVČNIK Martin *1877; +1915
PAVOVC Ferdo *1872; +1917
PEC Matija *1885; +1916
PEČOVNIK Ferdo *1896; +1917
PISTOTNIK Rudolf *1894; +1918
PRATNEKAR Martin *1882; +1914
PUČL Jožef *1890; +1915
REBEC Jožef *1886; +1915
RUTAR Anton *1890; +1914
SADOVNIK Anton *1894; +1916
SAMEC Valentin *1880; +1917
SKOK Ferdo *1877; +1914
STRMČNIK Filip *1883; +1916
ŠTRIKER Ferdo *1895; +1918
ŠTRIKER Peter *1891; +1917
TOMAŽ Štefan *1896; +1914
ŽIK Franc *1883; +1915
ŽMAVCER Valentin *1882; +1914
CENTRIH Anton *1888
GODEC Ferdo
IŽEP Josip *1885
JEMŠNIK Jurij *1892
JEZERNIK Matevž *1879
JURC Rudolf *1875
KONEČNIK Jernej
MASTEK Rudolf *1891
MIKELN Maks *1889
NOVAK Ferdo *1896
POLANC Janez *1885
PUČL Franc *1892
RESTOVNIK Josip *1885
SAMEC Ivan *1894
VERČKO Ferdo *1882
VERČKO Ivan
ZORMAN Jožef *1886
ŽNIDERŠIČ Remicij *1894

Kljub opuščenemu in neurejenemu pokopališču je ostal pomemben pomnik zgodovini.

Vir: Spominska plošča na pokopališču Na Fari.

Upodobljeni motivi / napisi

Prevaljski junaki padli v I. svetovni vojni 1914-1918:
Spominska plošča se nahaja na levi strani pokopališča od vhoda v cerkev Device Marije na Jezeru Na Fari. Naslonjena je na zid, ki ograjuje pokoplišče ob cerkvi, ki je že opuščeno.

Občina

Prevalje

Geografska določitev lege

Prevalje, pokoplišče ob cerkvi Na Fari na zahodnem delu pokopališča, levo od vhoda v cerkev
Na Fari 44
2391 Prevalje

Čas nastanka

Med prvo in drugo svetovno vojno.

Umetnik / Umetnica

neznan

Lastnik / Varuh

Občina Prevalje

Povezave k leksikonu