LoginKriž pri cerkvi sv. Urbana

Foto: Blaž Špegel 2011

Križ pri cerkvi sv. Urbana

Križ pri cerkvi sv. Urbana - Slika 1

Opis

Lesen križ z razpelom ima umetelno izrezljano leseno nebo in valovito oblikovano streho. Kritina je iz pločevine.

Legenda, zgodovina, pravljica

Križ pri cerkvi sv. Urbana je temeljito prenovljen, stoji kakšnih sto metrov vzhodno od cerkve. Tu so se nekdaj ustavljale procesije. Izdelan je iz lesa s povsem našo ustaljeno obliko. To ne velja za žarke ali štirikrako zvezdo, ki gre iz sredine križa. To in podobne izvedbe srečamo bolj proti zahodu in severu. Leseni obok križa prekriva pocinkana pločevina, ozadje pa macesnove oziroma borove deske, podnožje križa je zabetonirano. Korpus je na posebnem križu, preproste izdelave, ki tudi kaže na neznanega domačega mojstra. Tu bi naj bil tisti čisto ta pravi začetek cerkve sv. Urbana v Alpah.
Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju občine Muta. Tipkopis, Muta, 2010.

Upodobljeni motivi / napisi

Razpelo s križanim

Občina

Dravograd

Geografska določitev lege

Križ stoji kakšnih 100 m vzhodno od cerkve sv. Urbana na Kozjem vrhu
Kozji vrh nad Dravogradom
2370 Dravograd

Povezave k leksikonu