LoginKriž pri Spodnjem Žiberštanu

Foto: Vinko Skitek 2010

Žiberštanov križ

Spodnje Žibrštanov križ - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2010

Križ pri spodnjem Žiberštanu.

Spodnje Žibrštanov križ - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Lesen križ z razpelom. Streha je strma dvokapnica in krita s »šitlni«.

Legenda, zgodovina, pravljica

Križ so večkrat prestavljali in tako stoji sedaj že na tretjem mestu, na hribu nad kmetijo, kamor so ga prestavili okoli leta 1970. Tudi tod mimo so hodili romarji k cerkvi sv. Križa.

Vir: Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju. Raziskovalna naloga zgodovinskega krožka OŠ Neznanih talcev Dravograd, Danijela Berglez-Sušek. Dravograd, 1993, str.23; Arhiv Župnije Črneče; Franc Vravnik.

Upodobljeni motivi / napisi

Velik lesen kip Kristusa na križu.

Občina

Dravograd

Geografska določitev lege

Križ stoji pri kmetiji Spodnji Žiberštan, Dobrava 19, Dravograd.
Dobrava 19
2370 Dravograd

Čas nastanka

1931

Lastnik / Varuh

Franc Vravnik p.d. Žiberštan

Povezave k leksikonu