LoginKovačeva kapela

Foto: Matic Grudnik 2009

Pročelje Kovačeve kapelice.

Kovačeva kapela - Slika 1

Foto: Matic Grudnik 2009

Bog oče na zatrepu Kovačeve kapelice.

Kovačeva kapela - Slika 2

Foto: Matic Grudnik 2009

Stranska zidna poslikava: Jezusovo vstajenje.

Kovačeva kapela - Slika 3
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3

Opis

Kapela je zidana s kamnom in pokrita s strešno opeko.
Spada med poznobaročne kapelice zaprtega tipa. Na fasadi sta dva polstebra, masiven podstrešni venec in polkrožno zaključen vhod. Na vsaki strani sta plitki niši.

Legenda, zgodovina, pravljica

Postavila sta jo Gregor in Jožefa Rudolf leta 1927 v zahvalo za uspešno zgrajeno hišo in kovačnico.
Včasih so ob kapelici opravljali svete maše, spomladanski žegen in šmarnice, ki jih je vodila Žneričeva Mica.

Vir: Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju, raziskovalna naloga, OŠ Neznanih talcev Dravograd, Dravograd, 1993, str. 75. Katica Jeseničnik, Moje Trbonje in Trbonjčani. Dravograd 2007, str. 56.

Upodobljeni motivi / napisi

V notranjosti kapele je niša v kateri so kipci Jezusa, Marije in Jožefa. Na desni strani je naslikan Sv. Gregor. Na vrhu so naslikani trije angeli. Na zunanji levi strani je naslikano Jezusovo vstajenje, na desni pa sv. Angel varuh

Občina

Dravograd

Evidenčna številka dediščine

7490

Geografska določitev lege

Kapelica stoji ob cesti, ki vodi po Trbonjskem jarku, v bližini Kovačeve domačije, Sveti Danijel 63.
Sveti Danijel 63
2371 Trbonje

Čas nastanka

1927, obnovljena je bila leta 1971 in 2007.

Umetnik / Umetnica

Anton Štrekelj

Lastnik / Varuh

Franc in Ivanka Rudolf

Povezave k leksikonu