LoginKorošova kašča

Foto: Jelka Skalicky 2009

Pogled na koroševo kaščo.

Korošova kašča - Slika 1

Foto: Jelka Skalicky 2009

Detajl na ograji kašče.

Korošova kašča - Slika 2

Foto: Jelka Skalicky 2009

Detajl na strehi kašče.

Korošova kašča - Slika 3
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3

Opis

Podkletena lesena kašča z gankom je dvonivojska. Med obema etažama je značilen prehod s cik-cak ornamentom v rdeči in črni barvi. Zgornji del kašče je kot konzolni pomol širši od spodnjega dela. Vogali so vezani s stiki v obliki sekire. Vhod v pritličje je vrezan v leseno ostenje v polkrožni formi. Vrata so obita z ročno kovano pločevino. Vhod v etaži je oblikovan pravokotno, na njem je zaključen polkrog s posnetimi robovi, v temenu loka je vrezan križec. V zatrepu je majhna lina. Pod širokim strešnim napuščem stoji preša.
Kaščo, grajeno v kladni konstrukciji s kamnitim kletnim delom, ki jo pokriva strma dvokapna, čopasta, skodlasta streha uvrščamo med najpomembnejše etnološke spomenike. Po obliki »friza« in vhodov jo lahko datiramo v 18. stoletje.

Legenda, zgodovina, pravljica

Podkletena lesena Koroševa kašča z gankom je dvonivojska. Služila je za shranjevanje pridelkov na kmetiji. Za meso je bil pripravljen zgornji del, zračen, da se je meso lahko sušilo. Tu so bile shranjene tudi steklenice žganja in drugi zdravilni napitki iz zelišč namočenih v žganje. V sredini je bil prostor za žita, ki so jih hranili v koših – velikih lesenih skrinjah. V spodnjem, kletnem delu, pa so shranjevali mošt.Velikost in pomembnost kašč se je odražala tudi v velikosti ključev, s katerimi so kašče zaklepali. Ključi so bili veliki in shranjeni v hiši na posebnem, bolj skritem mestu in zanje so vedeli samo družinski člani.
Na kmetiji Koroš stoji veličastna lipa, v izmeri 4 metre in 86 centimetrov premera.Stara je približno 300 let in je pod spomeniškim varstvom zaščitena.Pod to lipo je bil nekdaj pokrit, z deskami ograjen prostor na 4 kapnike, ki je služil letni kuhinji. Na preprostem kurišču so pripravljali hrano in jo ob mizah tudi zaužili.
Kašča je dobro vzdrževana, ponovno prekrita 1998. Še vedno služi svojemu namenu.

Vir: Povzeto po Greti Jukič, 2012.

Upodobljeni motivi / napisi

geometrijski ornament v rdeči in črni barvi.

Občina

Prevalje

Evidenčna številka dediščine

876

Geografska določitev lege

Lepo ohranjena kašča stoji v razloženem naselju v okviru že posodobljene domačije Koroš
Jamnica 9
2391 Jamnica

Čas nastanka

18. stoletje

Lastnik / Varuh

Pavla Fran Štern, p. d. Koroš, od leta 2007 Dušan Štrucl

Povezave k leksikonu