LoginKorešnikova kapela

Foto: Jure Viderman 2009

Pogled na kapelo od daleč, sredi polja pod lipo.

Korešnikova kapela - Slika 1

Foto: Jure Viderman 2009

Sv. Martin- poslikava kapele s strani

Korešnikova kapela - Slika 2

Foto: Jure Viderman 2009

Pročelje kapele s podobo Boga Očeta v zatrepu.

Korešnikova kapela - Slika 3
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3

Opis

Veliko kapelico odprtega tipa členita ob vhodu dva polstrebra. V notranjosti je oltarni nastavek z izdolbenim božjim grobom in polkrožni poslikani niši. Kapela je zidana iz opeke in pokrita z dvokapno streho. Ob straneh ima upodobljene zidne šive. V notranjosti je kapela obokana.

Legenda, zgodovina, pravljica

Po pripovedovanju domačinov se je sem priselil okoli leta 1700 Lapuš. Bil je zelo veren in je zato dal postaviti križ. Na njegovem mestu pa so v začetku 20.stoletja postavili kapelo. Sedanji lastnik meni, da je kapela po vsej verjetnosti služila kot nekakšno kužno znamenje za procesije in kot znamenje poteka nekdanje ceste. Obnovljeno kapelo je 24.6.2006 blagoslovil župnik Franček Kraner, ki je ob tem daroval pri kapeli tudi sveto mašo za vse pokojne pri Korešniku in v dober namen.

Vir: Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju. Raziskovalna naloga zgodovinskega krožka OŠ Neznanih talcev Dravograd, Danijela Berglez-Sušek, Dravograd, 1993; Arhiv Župnije Črneče.

Upodobljeni motivi / napisi

Poslikave na kapelici so obnovljene.
Na glavni steni je križ-razpelo, zraven njega pa sta naslikani podobi Janeza in Marije. Na oboku kapele so bile naslikane podobe evangelistov, ki pa so že tudi uničene. Na sredi obokanega stropa je naslikana podoba Boga Očeta. Sedaj je na trikotu nad vhodom naslikana podoba Boga Očeta in na zadnji strani na trikotu podoba Brezjanske Marije z Jezusom. Na zadnji strani pod podobo Marije je naslikan sv. Florijan in ob strani je podoba sv. Martina. Kapela ima pod oltarnim nastavkom izdolben tudi božji grob.V notranjosti kapele je bil tudi napis S.JÄGAR 1903.

Občina

Dravograd

Evidenčna številka dediščine

7407

Geografska določitev lege

Stoji pod lipo, severno pri domačiji Korešnik, Libeliška Gora 10, Dravograd.
Libeliška Gora 10
2372 Libeliče

Čas nastanka

1903, leta 2006 je bila obnovljena

Lastnik / Varuh

Janko Snežič

Povezave k leksikonu