LoginKoratov križ

Foto: Matic Grudnik 2009

Kotrotova kapela

Koratov križ - Slika 1

Foto: Matic Grudnik 2009

Poslikava v Koratovi kapelici: sv. Luka.

Koratov križ - Slika 2

Foto: Matic Grudnik 2009

Poslikava v Koratovi kapelici: sv. Florijan.

Koratov križ - Slika 3

Foto: Matic Grudnik 2009

Poslikava v Koratovi kapelici: Jezusov krst.

Koratov križ - Slika 4
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4

Opis

Kapelica s polkrožno zaključeno nišo, nad katero je manjša niša. Streha je dvokapna in pokrita s strešno opeko. Zidana iz kamna, ometana in poslikana.

Legenda, zgodovina, pravljica

Kapelica je verjetno nastala v 19. stoletju zaradi cerkvenih procesij, katerih postaja je bil tudi bližnji Mikužev križ.
Nastala je v 19. stoletju, verjetno sočasno z bližnjim križem. Pot od sosednjega Mikuževega križa do nje ni več v celoti ohranjena.

Vir: Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju. Raziskovalna naloga, OŠ Neznanih talcev Dravograd, Dravograd, 1993, str. 69; Katica Jeseničnik, Moje Trbonje in Trbonjčani. Dravograd 2007, str. 52.

Upodobljeni motivi / napisi

Poslikava predstavlja srce Jezusovo. Znotraj na vrhu je naslikan sv. Duh v podobi goloba. Na stenah je naslikan na eni strani sv.Janez na drugi strani pa sv. Alojzij. Na zunanji strani sta naslikana sv. Frančišek Asiški, ki je bil krstni zavetnik nekdanjega Koratovega gospodarja, ter sv. Florjan, zaščitnik pred požari. Na vrhu kapele v majhnem oboku pa je naslikana podoba sv. Marka, zaščitnika živine.

Občina

Dravograd

Evidenčna številka dediščine

11726

Geografska določitev lege

Kapelica stoji na samem, ob poljsko - gozdni meji južno od Mikuževega križa v Trbonjah. Pot od sosednjega Mikuževega križa do nje ni več v celoti ohranjena.
Trbonje
2371 Trbonje

Čas nastanka

19. stoletje ,obnovili so jo leta 1971

Lastnik / Varuh

Javno dobro občine Dravograd

Povezave k leksikonu