LoginPremogovnik Holmec

Foto: D. Jukič 2009

Rudarski znak na še ohranjenem stebru pri vhodu v rove na področju nekdanjega rudnika rjavega premoga Holmec.

Premogovnik Holmec - Slika 1

Foto: d. Jukič 2009

Ostanek nekdanjega "šahta" rudnika rjavega premoga na Holmcu.

Premogovnik Holmec - Slika 2

Foto: D. Jukič 2009

Zadnja stvba, v kateri je bila uprava rudnika Holmec.

Premogovnik Holmec - Slika 3
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3

Opis

Premogovnik Holmec pri Prevaljah so grofje Thurn Valsassina odprli leta 1858, v 70. letih 19. stol. je v njem delalo 92 moških in 39 žensk. Ker pri rudniku ni bilo vode, so sortirali premog ročno na suhi separaciji. Pred prvo svetovno vojno se je proizvodnja zmanjšala, ponovno pa se je povečala v letih gospodarske krize in po letu 1935, ko so tukaj našli zaposlitev leški rudarji, moški in ženske, iz zaprtega premogovnika na Lešah. Na Holmcu so kopali premog še med drugo svetovno vojno, potem so rudarjenje opustili.Tu so bili zaposleni: Ludvik Cigler, Rozalija Časl …, ki se teh časov spominjajo kot lepih časov, ko so imeli delo, čeprav težko. Med drugo svetovno vojno so rudnik zaprli.

Legenda, zgodovina, pravljica

Prevaljska občina je pred drugo svetovno vojno s premogovnikom Holmec reševala socialno stisko, saj so v njem dobili zaposlitev leški rudarji, ki so po stečaju Ilirske rudarske družbe na Prevaljah in propadu rudnika Leše (1936) ostali brez dela. Pridobili so tudi domačini z Lokovice, Dolge Brde in Šentanela. Na separaciji so delale izključno ženske z Leš, ki so dnevno prebrale in oprale od 70 do 100 ton premoga. Rudnik je imel s prostosledi z globokim vrtanjem pokrit okoliš od Poljane do meje nad Libučami in za ta del Mežiške doline je imel velik gospodarski pomen. Ker je bil rudnik Holmec v izgradnji in razvoju, so potrebovali veliko sredstev in materiala, ki ga niso vozili iz centralnih skladišč iz Pečovnika, Liboj in Ljubljane, ampak so ves možni material kupovali na Prevaljah in se oskrbovali kar doma. Prevoz premoga, do 100 ton dnevno, na železniško postajo Prevalje, v jeklarno Ravne in podjetja so prevzeli domači prevozniki. Rudnik Holmec je bil tudi narodnostno pomemben v neposredni bližini severne meje proti Avstriji (od marca 1938 priključeni k nemškemu rajhu), razvil in strnil se je v celovit slovensko napredni blok. Kasneje, med okupacijo, je rudniška posadka postala trdna postojanka za razna sabotiranja in po prihodu partizanov jim je nudila vso pomoč. Rudnik Holmec je ublažil težko socialno stanje ljudi na Lešah in Prevaljah po ukinitvi premogovnika na Lešah.

Upodobljeni motivi / napisi

O rudniku na površju ni več sledu, porušena je tudi glavna upravna stavba rudnika Lokovica 9, ena od zadnjih stavb, kjer je bila uprava še stoji. Vidni so še šahti«, kjer so nasipali premog na tovornjake. Na enem stebru ob vhodu je še rudarski znak.

Občina

Prevalje

Geografska določitev lege

Lokovica 9, nad smetno jamo
Lokovica 9
2391 Prevalje

Čas nastanka

1858

Lastnik / Varuh

Občina Prevalje

Povezave k leksikonu