LoginKmetija Strojnik

Foto: Dušan Jukič 2006

Strojnikova hiša na Prisojah kljubuje času in ostaja že več kot stoletje enaka

Kmetija Strojnik - Slika 1

Foto: Dušan Jukič 2006

Severna stran Strojnikove domačije na Prisojah, ene prvih na Prevaljah

Kmetija Strojnik - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Pritlična lesena in delno s kamnom zidana hiša kmetije Strojnik je ena najstarejših kmetij na Prevaljah. Vrisana je že v prvem katastru Pfarrdorf – Farne vasi iz leta 1827.
Lastniki, Strojnikovi dediči, so hišo ohranili skoraj tako, kot je bila nekoč.

Legenda, zgodovina, pravljica

Ob gospodarskem poslopju je bila gnojna jama. Na dvorišču je stal vodnjak z vodovodom iz lesenih cevi iz približno 200 metrov oddaljenega izvira zelo hladnega studenca nad Dobrovnikovo domačijo. Od Strojnikove kmetije navzgor proti železniški progi je pot po slabem kolovozu vodila do zaselka Šelárjevo. Na kmetiji so dobro gospodarili, v najboljšem času so imeli do 5 konj za prevoze, nekaj krav za prodajo mleka na domu, pri njih so kuhali dober črničevec, sploh so sloveli po naprednem gospodarjenju. V dvoriščnem kotu z nadstreškom so ob prostem času domači in sosedje radi posedeli, vrgli karte ob moštu, na domačiji je bilo tudi kegljišče. Pri igrah so radi stavili za manjše vsote denarja. Zadnji rodovi se s kmetovanjem ne ukvarjajo več, saj so kmetijske površine namenili gradnji novih hiš.

Upodobljeni motivi / napisi

Stanovanjski del stavbe z gospodarskimi poslopji se je raztezal v obliki črke U, okrog domačije se je bohotil sadovnjak in vrt, imeli so še njive na obeh straneh nasipa - šlokna in Nicini.

Občina

Prevalje

Geografska določitev lege

Na Prisojah 5, Prevalje
Prisoje 5
2391 Prevalje

Čas nastanka

pred letom 1827

Lastnik / Varuh

Družina Strojnik

Povezave k leksikonu