LoginKlančnikova kapela

Foto: Jure Viderman 2009

Klančnikova kapelica.

Klančnikova kapela - Slika 1

Foto: Jure Viderman 2009

Poslikava v Klančnikov kapeli na stropu.

Klančnikova kapela - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Zidana kapela ima notranji prostor. Vhod v notranjost zapirajo lesena vrata. Streha je dvokapnica, krita s strešno opeko.

Legenda, zgodovina, pravljica

Kapelica je po pripovedovanju domačih iz časa, ko je nastala cerkev sv. Križa - torej iz leta 1850. Prvotno poslikavo, ki je v notranjosti še dobro ohranjena, je menda naslikal mojster, ki je poslikal notranjost cerkve svetega Križa. To je bil mojster Fantoni. Ta je nadaljeval Vipotnikovo delo, ki je poslikal cerkveni prezbiterij. Fantoni je dokončal delo pri svetem Križu leta 1892. V tem času naj bi tudi dokončal freske v Klančnikovi kapelici. Zunanjost kapele je kasneje poslikal tudi Avgust Štrekelj s Prevalj.
V času komunizma so ob kapeli potekali velikonočni blagoslovi jedi.

Vir: Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju. Raziskovalna naloga zgodovinskega krožka OŠ Neznanih talcev Dravograd, Danijela Berglez-Sušek. Dravograd, 1993, str. 26; arhiv Župnije Črneče; Marko Kogelnik, p. d. Klančnik.

Upodobljeni motivi / napisi

V notranjosti kapele so upodobljeni: križ, Jezus, Marija in Janez pod križem, srce Marijino in srce Jezusovo. Na stropu sta prikazana Bog Oče in Bog Sveti Duh ter dva angelčka.
Na oltarčku stoji lesen kipec Matere božje. Na zunanji strani je naslikana podoba bližnje cerkve sv. Križa z župniščem, naslikana je tudi pot k cerkvi in na zadnji strani je naslikana pokrajina s križem in oračem na polju. V trikotu nad vhodom je naslikana podoba Jezusa dobrega pastirja.

Občina

Dravograd

Geografska določitev lege

Kapela stoji v Podklancu, pod hribom sv. Križa, na Klančnikovem posestvu, Podklanc 5, Dravograd.
Podklanec 5
2370 Dravograd

Čas nastanka

1850

Umetnik / Umetnica

Fantoni, slikar, ki je poslikal tudi notranjost cerkve sv. Križa in Avgust Štrekelj

Lastnik / Varuh

Družina p.d. Klančnik

Povezave k leksikonu