LoginCerkev sv. Janeza Krstnika na Poljani

Foto: http://www.lese.si/kd/Monografija/Sakralna_dediscina/Cerkev_Sv-11.html 2011

Cerkev sv. Janeza Krstnika na Poljani

Cerkev sv. Janeza Krstnika na Poljani - Slika 1

Opis

Cerkev sv. Janeza Krstnika je preprosta vaška podružnica iz zgodnjega 14. stoletja. Stavbni tip cerkve je kapelni, torej je širina enoladijske zasnove enaka širini prezbiterija. Vhod v osi na zahodu tvori preprosti zašiljeni portal, predenj pa je bila v kasnejšem obdobju postavljena vhodna lopa. Na vzhodnem delu cerkve je na ostrešju postavljen nadstrešni stolpič, ki pa je za razliko od sočasnih na Koroškem ometan in pokrit s skodlasto streho. Na severu je ob prezbiteriju naslonjena zakristija, prav tako pa je cerkvi na severni strani prizidana preprosta pravokotna kapela, posvečena sv. Jobu. Za starost stavbe govori tudi odsotnost talnega zidca celo na prezbiteriju.
Podružnična cerkev sv. Janeza Krstnika ima bogato stavbno zgodovino. Na južni strani ladje so na različnih višinah vzidana okna različnih oblik, kar govori o več fazah gradnje ladje.
Cerkev je enoladijska prostornina. Prvotno je bila ladja pokrita z lesenim stropom, današnji strop pa je nekoliko usločen, kar vsaj v teh krajih ni historično pogojena oblika. Na zahodu ob vhodu v cerkev je lesen pevski kor, ki ima dno obito z deskami, poslikanimi s cikcakasto poslikavo iz 17. stoletja.

Legenda, zgodovina, pravljica

SVETNIK JANEZ KRSTNIK
O svetnikovem življenju je znanih dosti zgodovinskih podatkov. Bil je zadnji in največji prerok stare zaveze, sin Elizabete in Zaharija, rodil se je le šest mesecev pred Kristusom v puščavi v bližini Jeruzalema, kjer so oznanjali asketični eseni. Zato je Janez Krstnik večkrat upodobljen v opravi esenov, oblečen v plašč iz kamelje dlake in usnjen pas. Njegovo poslanstvo je bilo oznanjati skorajšnji prihod odrešenika. Svetnik je ljudi krstil za odpuščanje grehov, v reki Jordan pa je krstil tudi Jezusa iz Nazareta.«

Vir: Simona Javornik, Likovna dediščina cerkva Mežiške doline, katalog, Ravne na Koroškem, 2002, str. 67-70.; Zavod za Varstvo kulturne dediščine, OE Maribor, Svetlana Kurelac Stjepanović.

Upodobljeni motivi / napisi

Izjemnega srednjeevropskega pomena, pa so stenske slikarije v gotskem prezbiteriju. Apostoli zavzemajo osrednje mesto v prezbiteriju, slikar pa jih je pri tem postavil v shematizirane gotske okvirje (trilistne sheme,…).

Občina

Prevalje

Evidenčna številka dediščine

EŠD 3282

Geografska določitev lege

Poljana je nestrjeno naselje, ki se je razvilo okoli cerkvice, posvečene sv. Janezu Krstniku, ki stoji tik pred razpotjem cest, od katerih ena vodi čez mejo v Pliberk, druga pa v zgornjo Mežiško dolino, v Mežico in Črno.
Poljana
2391 Prevalje

Čas nastanka

prva četrtina 14. stol.

Povezave k leksikonu