LoginCerkev sv. Danijela v Šentanelu

Opis

O tem, kdaj je prvotna cerkev sv. Danijela nastala, ni ohranjenih do sedaj znanih arhivskih virov. Prva omemba cerkve v virih je z letnicama 1055-1065, ko je bila kot podružnica pliberške prafare cerkev podarjena briksenški škofiji. Cerkev se prvič omenja kot župnijska cerkev leta 1755, takrat pa ji je bila dodana tudi podružnica, cerkev sv. Urha na Strojni.
Nova cerkev je zidana v neoromanskem stilu, stavbeni mojster je bil Lenart Foramitti iz Velikovca. Cerkev je zidana iz lomljenega kamna, ometana in pobeljena. Vse fasade so lepo okrašene z neoromanskimi lizenami. Zunanjščina cerkve sv. Danijela je bila obnovljena 1976. leta.
Cerkev je enoladijsko zasnovana in se na vzhodu zaključuje v polkrožni apsidi. Pred apsido na vzhodu je prizidan neogotski zvonik s strmo streho, v katerega naj bi bil vzidan še del starega zvonika, ki naj bi predstavljal edini še obstoječi del prvotne cerkve. Zakristija je v pritličju zvonika za glavnim oltarjem. Celoten ladijski in korni del cerkve je krit z eternitno kritino, za razliko od zvonika, ki je po koroški navadi krit s skodlami.
Stene cerkve so na južni in severni steni prebite s polkrožnimi neoromanskimi okni, po dve v ladji, eno na pevskem koru in po eno v polkrožnem oltarnem prostoru. Cerkev ima dva vhoda, glavnega na zahodni fasadi in stranskega na južni, oba pa sta neoromansko polkrožno zaključena.

Legenda, zgodovina, pravljica

SVETNIK DANIJEL:
Sv. Danijel je bil prerok, katerega ime hebrejsko pomeni moj sodnik je Bog in predstavlja četrtega med štirimi velikimi preroki stare zaveze. Pogosto je upodobljen kot Danijel v levji jami (sedeč obdan z levi), iz katere je bil po legendi rešen na čudežen način. Na vzhodnih upodobitvah nosi Danijel skoraj vedno nimb, ki je na Zahodu redek.

Vir: Simona Javornik, Likovna dediščina cerkva Mežiške doline, katalog, Ravne na Koroškem, 2002, str. 73-75.

Občina

Prevalje

Evidenčna številka dediščine

EŠD 2938

Geografska določitev lege

Šentanel je razložena vas na strmem pobočju Strojne, ležeča na 1054 m n.v. in se je razvila okoli župnijske cerkve.
Šentanel
2391 Prevalje

Čas nastanka

11. stol., 1865, 1976

Lastnik / Varuh

Župnija Šentanel

Povezave k leksikonu