LoginCerkev sv. Device Marije na Jezeru

Foto: http://www.lese.si/kd/Monografija/Sakralna_dediscina/Sv.html 2011

Cerkev sv. Device Marije na Jezeru

Cerkev sv. Device Marije na Jezeru - Slika 1

Opis

Cerkev je v osnovi še romanska, kar kaže tudi datacija nastanka srednjeveške stavbe, vkomponirane v današnjo stavbo.
Današnja cerkev sv. Device Marije na jezeru je bila postavljena leta 1890 na osnovi zgodnejše prednice. Prvotna cerkev je dobro poznana, saj se je o njej ohranila precej dobra arhivska dokumentacija. V načrtu iz leta 1861 in iz tlorisa posnetega 1888 leta je razvidno, da je bila cerkev takrat še enoladijska gotska dvorana, na vzhodu zaključena z majhnim kvadratnim prezbiterijem, nad katerim se je dvigal korni zvonik. V načrtu iz leta 1861 je poleg farne cerkve v jugovzhodnem kotu obzidanega pokopališča vrisana tudi samostojno stoječa okrogla stavba, za katero ni dvoma, da gre za rotundo kostnico, ki so jih zidali samo v romaniki, predvsem v alpskih deželah.
Romanska ladja je imela prvotno lesen, ravno krit strop, ki so ga v pozni gotiki obokali s tremi polami štiriogeljnega zvezdastega oboka in hkrati enoladijsko prostornino z dvema okroglima stebroma razdelili v dve vzdolžni ladji.
Današnja stavba je bila zgrajena 1890. leta, postavili pa so jo na vzdolžno os stare stavbe, ki je niso v celoti podrli. Ohranili so njeno celotno vzhodno stran z zvonikom, južno in zahodno steno pa so vkomponirali v novo stavbo.
Tloris današnje stavbe predstavlja ogromno stavbo pravokotne oblike, katere širina je enaka dolžini prvotne cerkve. Glavna fasada cerkve je na južni strani in je v maniri italijanske renesanse, kar je najbolj vidno v oblikovanju glavnega portala. Na vsaki strani je cerkvi dodana po ena visoka polkrožna stranska kapela, prva posvečena sv. Križu, druga Srcu Jezusovem. Cerkev se zaključi na severu v polkrožno zaključenem prezbiteriju, ki ga na obeh straneh spremlja po en nadstropni oratorij.

Legenda, zgodovina, pravljica

V srednjem veku cerkveno središče pogosto ni bilo v neposredni bližini političnega in upravnega središča. Zato so župnijsko cerkev sv. Device Marije na jezeru, ki je bila do leta 1816 župnijska cerkev celotne spodnje Mežiške doline, postavili na kraj, ki je precej oddaljen od upravnega središča, Guštanja.
Prvotno je imela cerkev šest podružnic: cerkev sv. Barbare v Zagradu, cerkev sv. Janeza Krstnika na Poljani, cerkev sv. Kozme in Damijana na Brinjevi gori, cerkev sv. Ane in cerkev sv. Volbenka na Lešah ter cerkve sv. Lenarta na Platu. Ob cerkvi je stala okrogla romanska kostnica, ki so jo podrli konec 19. stoletja. Umrle pa so ob cerkvi pokopavali vse do 1965 leta.

LEGENDA O NASTANKU CERKVE:
V Koroškem pripovedništvu obstaja več pripovedk, ki govorijo o nastanku cerkve. Ena izmed njih pripoveduje, da se je dekle Marija sama vozila po jezeru, ki je tedaj pokrivalo del guštanjske in prevaljske kotline. Medtem jo je nepripravljeno zajel vihar. Iskreno je molila in se priporočala svoji patroni ter ji obljubila, da bo ob rešitvi njej na čast postavila cerkev. Bila je uslišana in izpolnila je obljubo.

Vir: Simona Javornik, Likovna dediščina cerkva Mežiške doline, katalog, Ravne na Koroškem, 2002, str. 46-49.

Občina

Prevalje

Evidenčna številka dediščine

EŠD 3278

Geografska določitev lege

Farna vas je strnjeno naselje, postavljeno nekoliko jugovzhodno od Prevalj v smeri proti Ravnam.

Čas nastanka

1335, zadnja četrtina 19. stol., 1890

Lastnik / Varuh

Župnija Prevalje

Povezave k leksikonu