LoginCerkev sv. Ane na Lešah

Opis

O cerkvi na Lešah, posvečeni sv. Ani, ni ohranjene nobene arhivske dokumentacije. Je enoladijska zasnova, z vzhodnim 5/8 zaključenim prezbiterijem ter vitkim nečlenjenim zvonikom, prislonjenim ob severno fasado prezbiterija. Najodličnejši del stavbe predstavlja prezbiterij, ki je ožji in višji od ladijskega dela. Od vseh strani ga na zunanjosti obdaja z zidci stopnjevani zunanji oporniki. Polja med oporniki so predrta s petimi šiljasto zaključenimi gotskimi okni, ki so vsa deljena na dva dela in so razen oken na severni strani v vrhu okrašena z bogatimi krogovičji najrazličnejših oblik. Vsa okna so kamnoseško obdelana.

Legenda, zgodovina, pravljica

LEGENDA O NASTANKU CERKVE:
Ustno izročilo pravi, da sta na Lešah obstajala dva samostana, eden izmed njiju naj bi bil posvečen ženskemu redu s cerkvijo sv. Ane in drugi moškemu redu s cerkvijo sv. Volbenka.

STORIJE: Turki na Lešah pri Prevaljah
Bilo je v hudih časih. Turške tolpe so se bile pojavile tudi v Mežiški dolini. Na vseh gričih so naši zanetili kresove v znamenje, da so Turki v deželi. Vse, kar je bilo še močnega in zdravega, se jim je postavilo v bran. Turške čete pa so bile žal premočne in naši so bili premagani. Med tem bojem so ženske, starčki in otroci pribežali v božji hram,v cerkev, ki stoji na lepem griču nad Lešami. Tukaj so iskali tolažbe v svojih bridkostih.
Ko so turške tolpe prodirale ob Meži navzgor, so zagledale tudi cerkev na griču. Vedele so, da se naše verno slovensko ljudstvo rado zateka v božji hram. Tolpe so vdrle takoj na grič proti cerkvi. Le-ta je bila polna vernega ljudstva, beguncev, glasno vzdihujočih k Vsemogočnemu, da jih reši turške nadloge. Vrata so bila na stežaj odprta in videla se je množica prestrašenih otrok, žensk in starčkov. Ko jih zagleda turški poveljnik, srdit požene svojega konja proti cerkvi, da bi v njej zbrano množico poteptala konjska kopita. Toda, glej čudež! Konj noče naprej. Poveljnik ga bije, a vse zaman, žival se ne gane. Nato ukaže svojim vojakom bičati konja na vso moč, z vso silo mu zasadi ostroge v život, a žival se premakne komaj toliko, da stopi na prag cerkve; tu se pa konju vdere v trdi kamen. Turki se grozno prestrašijo, z divjim krikom zbeže po griču navzdol in marsikateri je prišepal nazaj s pohabljenimi udi.
Na pragu cerkve pa se še danes vidi odtis turškega kopita. Da ta spomin na turške čase ostane na večno, so obrnili kamen praga tako, da je sedaj odtis kopita spodaj.
Na ta dogodek tudi spominja lipa, ki so jo vsadili naši ljudje tam pred cerkvijo, kjer še danes priča, na kak čudežen način je Bog rešil ubogo ljudstvo, kar ni zmogla domača črna vojska.

Viri: Simona Javornik, Likovna dediščina cerkva Mežiške doline, Katalog, oktober 2002, str. 56-61; France Kotnik, Storije II, Celovec, 1957, str. 41-42.

Občina

Prevalje

Evidenčna številka dediščine

EŠD 3281

Geografska določitev lege

Podružnična cerkev sv. Ane stoji le nekaj metrov nižje od cerkve sv. Volbenka na odprtem sedlu nad vasico Leše.
Leše
2391 Prevalje

Čas nastanka

sredina 15. stol., zadnja četrtina 17. stol., 1689

Lastnik / Varuh

Župnišče Prevalje

Povezave k leksikonu