LoginKostnica v Tigringu

Foto: Johann Jaritz (wikimedia) 2009

Kostnica v Tigringu

Kostnica v Tigringu - Slika 1

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2011

Kostnica v Tigringu - Slika 2

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2011

Kostnica v Tigringu - Slika 3

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2011

Kostnica v Tigringu - Slika 4

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2011

Kostnica v Tigringu - Slika 5
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5

Opis

Je romanska, dvonadstropna okrogla stavba z majhno polkrožno apsido in je krita s kamnitim ploščicami. Na strehi je bakren križ, strop v notranjosti je raven. Pod njo so spravljene kosti.

Legenda, zgodovina, pravljica

Karner je dal postaviti salzburški knezoškof Konrad l. 1136. Nenavadno je, da je po ustanovitveni listini to najprej bila krstna kapela, ki so jo šele kasnje spremenili v mrtvaško kapelo z osarijem.

Občina

Moosburg (Možberk)

Geografska določitev lege

Pokopališče Tigring
Tigring
9062 Moosburg

Lastnik / Varuh

Župnija Tigring

Povezave k leksikonu