LoginKapelica v Mušeniku

Foto: Vinko Skitek 2011

Kapelica v Mušeniku

Kapelica v Mušeniku - Slika 1

Opis

V Mušeniku je s ceste proti Črni dobro vidna kapelica pri hiši Mirka Habermana. Po obliki je posnetek gotske kapele. V kapelici je kip Srca Marijinega. Streha je dvokapna in krita s pločevino.

Legenda, zgodovina, pravljica

Kapelo so zgradili v letih 1942-1943 in je služila kot skrivališče. Kapela je imela sprednja in zadnja vrata, ki so zapirala vhod v podzemno jamo, v katero so se zatekali domačini pred nevarnostjo.

Vir: Milan Vogel, Znamenja med Peco in Pohorjem. Borec, julij 1996, št. 547-548.

Upodobljeni motivi / napisi

V kapelici je kip Srca Marijinega.

Občina

Črna na Koroškem

Geografska določitev lege

Kapela se nahaja v Mušeniku na desnem bregu reke Meže.
Mušenik 14
2393 Črna na Koroškem

Čas nastanka

1942-1943

Povezave k leksikonu