LoginGoriška kapela

Foto: Jure VIderman 2010

Pogled na Goriško kapelo ib cesti.

Janeževa oziroma Ruslova kapela - Slika 1

Foto: Jure Vederman 2010

Pogled v poslikano notranjost kapele.

Janeževa oziroma Ruslova kapela - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Kapelica je pravokotne oblike, pokrita je z dvokapno streho iz strešne opeke. Vhod v notranjost je pravokoten. Nad vhodom ima reliefno upodobljen romb. Freske, ki krasijo notranjost, so že obledele.

Legenda, zgodovina, pravljica

Mnenje, zakaj so postavili kapelico, je deljeno. Eni menijo, da je bila postavljena po epidemiji kuge, drugi pa, da so jo postavili v spomin na tragičen dogodek ob miklavževanju. Takrat sta se stepli dve skupini »parkeljnov« in pri tem so enega ubili.
Leta 1985 je bila kapelica od zunaj prenovljena, prebeljena in pokrita z novo strešno opeko.
2007 je Janez Lapuh kapelico poslikal.

Vir: Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju. Raziskovalna naloga zgodovinskega krožka OŠ Neznanih talcev Dravograd, Danijela Berglez-Sušek, Dravograd, 1993, str. 61. Arhiv Župnije Črneče.

Upodobljeni motivi / napisi

Nad oltarnim nastavkom je upodobljena Mati božja, na levi strani sv. Martin na konju, na desni strani sv. Anton Padovanski.

Občina

Dravograd

Evidenčna številka dediščine

9519

Geografska določitev lege

Kapelica stoji na občinski zemlji, zahodno ob cesti, Gorče 15, Libeliče.
Gorče 15
2372 Libeliče

Čas nastanka

Prva četrtina 20. stoletja; 1985 obnovljena, 2007 slikarije

Umetnik / Umetnica

Janez Lapuh, slikar

Lastnik / Varuh

Tončka Verneker

Povezave k leksikonu