LoginKapelica sv. Uršule

Foto: Franc Piko 2005

Kapelica sv. Uršule v senci Gornikovih lip nad Šentanelom

Kapelica sv. Uršule - Slika 1

Opis

Kapelica stoji na brežini nad Šentanelom med Gornikovimi lipami ob robu igrišča, s pročeljem je obrnjena proti severu, gleda na Uršljo.
Obnovljena je bila leta 1988, manjša kapela z zunanjo prižnico in nadstreškom, obdana s štirimi starimi lipami.
Grajena je iz laporja, zidakov in lesa.
Pravokoten, polkrožno zaključen objekt z leseno ladjo, pred vhodom trikotno zaključeno čelo. Je kvaliteten primer ljudskega stavbarstva in z lipami tvori pomemben ambient. Ker gre za izrazit prostorski spomenik, ni možna v širši okolici nobena gradnja.
Dokaj dobro ohranjen in vzdrževan objekt. Ker stoji na brežini, je pod njo naravni amfiteater, nekoč je bil tu sadovnjak, izredna možnost lokacije za letno prizorišče.
Travna površina pod kapelico je namenjena rekreativni dejavnosti, saj je tu urejeno igrišče za košarko, nogomet, tu organizirajo skupine večje piknike, upravlja ga TD Šentanel.

Legenda, zgodovina, pravljica

Legenda pripoveduje, da je nekoč h kmetu Gorniku prišla neka žena z imenom Uršula in prosila, če si lahko postavi cerkvico. Gospodar ni dovolil, češ da bodo romarji preveč poteptali zemljišče. Žena ga je preklela in mu napovedala, da se bo pred njegovo domačijo odprlo brezno, ki bo požrlo vso njegovo imetje. Nato je užaljeno odšla na Uršljo goro in tam postavila cerkev svete Uršule, ki stoji še danes.
V bližini Gornikove domačije je res velika globača, morda je to nekdanji kolovoz, kmetija z vsemi poslopji pa stoji še danes. Kasneje so farani, menda zaradi slabe vesti, postavili kapelo svete Uršule. Skoraj tesno ob kapeli rastejo štiri mogočne Gornikove lipe, ki dajejo videz, kot da je kapela ukleščena mednje.

Upodobljeni motivi / napisi

Notranjost je poslikana z verskimi motivi. Prekrita je z bakrom. Bogoslužja so v njej nekajkrat na leto, predvsem na dan Sv. Uršule, 21. oktobra. Na zunanji strani ni poslikav, tudi nekoč jih menda ni bilo.

Občina

Prevalje

Evidenčna številka dediščine

7679

Geografska določitev lege

Šentanel, pri Gornikovih lipah blizu domačije Senica Jože, p. d. Gornik, Šentanel 23
Šentanel
2391 Prevalje

Čas nastanka

Postavili so jo leta 1865, po ustnem izročilu naj bi jo postavili v času, ko so gradili cerkev sv. Danijela v vasi Šentanel.

Umetnik / Umetnica

neznan

Lastnik / Varuh

Župnija Prevalje

Povezave k leksikonu