LoginKapelica severovzhodno od cerkve Homcu

Foto: Mojca Štuhec 2011

Ambient Marijina cerkev in kapelica na Homcu.

Kapelica severovzhodno od cerkve  Homcu - Slika 1

Foto: Mojca Štuhec 2011

Neogotsko zašiljen lok na d vhodom v kapelico. Množica letnic na pročelju, nastanka in prenov.

Kapelica severovzhodno od cerkve  Homcu - Slika 2

Foto: Mojca Štuhec 2011

Kip Marije v kapelici.

Kapelica severovzhodno od cerkve  Homcu - Slika 3

Foto: Mojca Štuhec 2011

Stilizirana podoba Jožefa z malim Jezusom v prav tako gotsko zašiljenem okvirju na zunanji steni kapelice.

Kapelica severovzhodno od cerkve  Homcu - Slika 4
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4

Opis

Neogotsko kapelico pravokotnega tlorisa, z dvokapno streho, členijo šilastoločni profiliran portal, trikotno čelo in poslikani slepi niši na stranskih fasadah (sv. Ana z Marijo, sv. Krištof). Na fasadi letnice 1848, 1898, 1992.

Legenda, zgodovina, pravljica

Kapelica stoji na zaščitenem območju spomenika Marijine cerkve na Homcu. Gre za romarsko podružnično cerkev baročnega sloga z bogato kiparsko oltarno opremo (delo kiparja Mersija). Na tem območju okoli cerkve oziroma njenega kamnitega obrambnega zidu so tri kapelice; ta na SZ strani, na SV ter kapelica sv. Jožefa severno od cerkve

Občina

Spittal an der Drau

Evidenčna številka dediščine

8001

Geografska določitev lege

Kapelica stoji pri cerkvi Marije Pomočnice na Homcu.
Šmartno pri Slovenj Gradcu 214
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

Čas nastanka

druga četrtina 19. stol., 1848, zadnja četrtina 19. stol., 1898, zadnja četrtina 20. stol., 1992

Lastnik / Varuh

Župnija Šmartno pri Slovenj Gradcu