LoginKapelica pri c. sv. Jakoba

Foto: Srečko Štajnbaher 2010

Kapelica od cerkve sv. Jakoba

Kapelica pri cerkvi - Slika 1

Foto: Srečko Štajnbaher 2010

Na stropu kapelice freska.

Kapelica pri cerkvi - Slika 2

Foto: srečko Štajnabher 2010

Zdio se, da je bila kapelica v celoti poslikana.

Kapelica pri cerkvi - Slika 3
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3

Opis

Kapelica odprtega tipa, krita z dvokapno skodlasto streho in členjena s prednjima stebroma, ki izhajata iz visokega zidca. V liniji za njima sta ob steni polstebra. Kapelo členi potlačen polkrožna portalna odprtina, nad njo se dviga trikotno čelo z odrezanim vrhom. Strop kapele je potlačen obok,na katerem je poslikava. Sklepamo, da je bila poslikana celotna notranjščina.

Upodobljeni motivi / napisi

Na stropu je freska dveh angelov, Božjega očesa in srca Jezusovega. Pod oltarno mizo pa je slabo ohranjena freska božjega groba.

Občina

Črna na Koroškem

Evidenčna številka dediščine

25250

Čas nastanka

zadnja tretjina 19. stoletja

Umetnik / Umetnica

neznan

Lastnik / Varuh

župnišče Koprivna

Povezave k leksikonu